HRVATSKI MUZEJI I ZBIRKE ONLINE
muzEJ!
HR | EN

PRETRAŽIVANJE

fraza ključna riječ sve muzeji zbirke predmeti

MUZEJI

status grad vrsta muzeja
muzejske zbirke dokumentacijski fondovi arhiv
knjiznica preparatorska radionica restauratorska radionica
 
 

 
grad
vjerska zajednica
konzervatorski odjel
 

ZBIRKE

naziv zbirke (upišite naziv ili dio naziva) vrsta zbirke muzej
vrsta građe materijal grad
teritorij s kojega građa potječe vremensko razdoblje
 

PREDMETI

naslov muzej vrsta zbirke vrsta predmeta
autor datum ili razdoblje materijal i tehnika
natpisi i oznake tema opis
 
 
ADRESA
Trg sv. Marka 1, 20260 Korčula
Dubrovačko-neretvanska županija
RADNO VRIJEME
1.srpnja - 30. rujna
ponedjeljak–subota: 10 – 21 sat

svibanj, lipanj, listopad
ponedjeljak–subota: 10 -14 sati

siječanj, veljača, ožujak, studeni, prosinac
ponedjeljak- petak: 10 -14 sati
Za posjet grupa izvan radnog vremena i nedjeljom potrebno se najaviti 2 dana ranijeT 020/711-420
F 020/711-420
E info@gm-korcula.com
W http://www.gm-korcula.com/hr/
Kako doći do muzeja
šetnjom starom gradskom jezgrom jednom od ulica koje vode do Trga sv. Marka
Stručna vodstva
Stručno vođenje na hrvatskom i engleskom jeziku. Cijena po dogovoru. Potrebno je unaprijed dogovoriti stručna vodstava.
Grupni posjeti
grupu čini min. 10 osoba, 15 kn po osobi
Za posjet grupa izvan radnog vremena te nedjeljom, potrebno se najaviti 2 dana ranije
Fotografiranje
fotografiranje uz dozvolu ravnatelja na zahtjev
u svrhu promocije muzejskih predmeta i zbirki te materijalne i nematerijalne kulturne baštine Korčule fotografiranje bez naknade uz obvezu dostavljanja publiciranih promotivnih materijala, snimaka filmova, spotova i sl.
Cijena ulaznice
odrasli: 40,00
đaci i studenti: 15,00
Muzejska trgovina
na infopultu se prodaju publikacije, suveniri, razglednice i dr.
Pristup za posjetitelje s invaliditetom
ne
OPĆI PODACI
STRUČNI DJELATNICI
STRUČNE SLUŽBE I USLUGE
Status A
Vrsta opći muzej - gradski
Djelokrug lokalni
Osnivač grad
Godina osnutka1957.
Ravnateljdr. sc. Marija Hajdić
Voditelj
Muzej ima:
- stalni postav
- povremene izložbe
- knjižnicu (dostupno javnosti na zahtjev; voditelj: Sani Sardelić)
- Arhiv Boschi, Arhiv Dimitri, Arhiv Gradskog muzeja kao stvaratelja arhivskog gradiva (voditelj: dr. sc.Marija Hajdić, dostupno stručnjacima)

Muzej

O MUZEJU

Muzej je smješten u renesansnoj palači korčulanske obitelji Gabrielis iz 16. st. Osnovan je i otvoren javnosti 1957. g., kada je i koncipiran stalni postav koji je, uz manje promjene zadržan do danas, a prikazuje kulturnu i gospodarsku prošlost grada i otoka Korčule od prapovijesti do suvremenosti.

U arheološkoj zbirci izloženi su nalazi s prapovijesnih, antičkih i ranosrednjovjekovnih lokaliteta otoka Korčule (Badije, Vele spile u Veloj Luci, Lumbarde, Vrnika, Žrnova, Korčule). Među izlošcima iz helenističkog doba, osobito se ističe čunjasti lekit (keramička vaza) s reljefnim aplikacijama koji je pronađen u Lumbardi, a potječe iz 3. st. pr. Krista. Na hidroarheološkim lokalitetima korčulanskog akvatorija pronađene su amfore i rimsko kuhinjsko posuđe, dijelovi olovnih sidara i brončani čavli.

Povijesna činjenica o osnutku grčke naseobine na području današnje Lumbarde, u 3. st. pr. Krista, predstavljeno je replikom znamenitoga kamenog natpisa – Lumbardske psefizme, čiji se original čuva u Arheološkome muzeju u Zagrebu.

Kameni natpisi od 2. do 17. st. dokumenti su gradskih i otočnih povijesnih zbivanja. Jedinstveni, najstariji korčulanski građevni ulomak - dio oltarne pregrade ukrašene starohrvatskim pleterom iz 10. - 11. st., rad je vrsne južnodalmatinske kamenoklesarske radionice. Izdvaja se i reljef mletačkog lava s grbom kneza F. Viara (kraj 15. st.) radionice M. Andrijića.

Stoljetni korčulanski obrti - kamenoklesarstvo (čiji je vrhunac dosegnut u 15. i 16. st.) i brodogradnja, od kojih su, uz pomorstvo i trgovinu, stari Korčulani živjeli, predstavljeni su tradicijskim alatima, fotografijama i dokumentima.

Pomorsku povijest Korčule ilustriraju akvareli jedrenjaka znamenitih umjetnika A. Rouxa i G. Luzza, uspomene i uporabni predmeti iz cijeloga svijeta koje su pomorci donosili svojim kućama, brodski navigacijski instrumenti, drvene pulene, pomorske i zemljopisne karte iz 17., 18. i 19. st. (među kojima se posebno ističe bojani bakropis iz 17. st. venecijanskog kartografa P. M. Coronellija) te drugi predmeti iz života pomoraca.

Kulturno-povijesna građa obuhvaća repliku stranice Statuta grada i otoka Korčule iz 1214. g., pečat grada iz 15. st., likovne prikaze grada, katastarske planove iz početka 19. st., gradsku zastavu, pečate, dokumente, grbove plemića i cehova, diplome korčulanskih pravnika i liječnika. Svjedočanstva su to o povijesnom i urbanom identitetu Korčule, opjevanog "ornamenta od svita".

Predmeti iz korčulanskih kuća i palača prezentiraju kulturu i način svakodnevnog gradskog života i dokazuju kako su Korčulani pratili europsku modu, a svakodnevni život korčulanskih obitelji bio na visokoj razini. Među njima se izdvajaju brončano kucalo s likom Neptuna T. Aspettija iz 17. st., kojim je Mletačka Republika za hrabrost nagradila pripadnika plemićke obitelji Arneri, te bečki glasovir I. Boschija iz 1819. g. na kojemu je svirala Beethovenova prijateljica Edith Streicher.

Izloženi su i vrijedni tekstilni predmeti (svileni vezeni vjenčani plašt iz 17. st., građanske nošnje, svilena vjenčanica iz 19. st., vezeni prekrivači), brojno posuđe, predmeti iz svakodnevnog života, modni pribor, dječje igračke, vaze, svijećnjaci, pribor i posuđe za serviranje i konzumiranje hrane. 

Kućni salon obitelji Boschi iz 19. st., zajedno s talijanskim svetačkim slikama, ambijentalno je prezentiran u nekadašnjem salonu palače Gabrielis.

Prikazano je hladno i vatreno oružje: schiavone iz 18. st., sablje, jatagani i puške iz 19. st.

Muzej posjeduje i knjižnu građu, časopise i notne zapise iz razdoblja od 17. st. do početka 20. st. Posebno se ističe A. della Bellin talijansko-ilirsko-latinski rječnik tiskan u Veneciji 1728. g.

Izborom predmeta, dokumenata i fotografija predstavljen je društveni život Korčule te viteška igra Moreška, koja se u Korčuli njeguje od 17. st. i ima status nematerijalnoga kulturnog dobra.

Muzejski su prostori obogaćeni umjetninama korčulanskih autora, među kojima su skulpture P. Pallavicinija, F. Kršinića, I. Oreba, R. Duhovića, V. Fabrisa.

U potkrovlju palače smještena je tradicionalna kuhinja s ognjištem - kominom, kamenim koritom za pranje posuđa - škafom, drvenim kuhinjskim pokućstvom, starinskim kuharskim pomagalima i raznovrsnim bakrenim posuđem za pripremu hrane.

Djelu i liku književnika i akademika Petra Šegedina (1909. - 1998.) posvećena je memorijalna zbirka u kojoj se nalaze dokumenti i predmeti iz privatnoga i javnog života te književna djela tog značajnoga društvenog i kulturnog djelatnika.

Poslanje muzeja

Gradski muzej Korčula, osnovan je 1957.  Služi lokalnoj zajednici i univerzalno promiče kulturu Korčule u njenim različitim aspektima i značenjima.  Muzej skuplja, čuva, istražuje i komunicira predmete, zbirke i pojave vezane za kulturu, tradiciju i povijest grada i otoka Korčule. Služenje lokalnoj zajednici, lokalnom stanovništvu, te očuvanje baštine i sjećanja - za područje grada i otoka - primarna mu je zadaća. Istovremeno svojim djelovanjem Muzej nastoji u u obogatiti turističku ponudu grada i otoka Korčule, te tako sudjeluje i pridonosi razvoju najvažnije aktivnosti Korčule – turističke privrede.

Sve zbirke trajno nastoji obogaćivati novim akvizicijama i a sve predmete dokumentirati i stručno interpretirati na korist svojim posjetiteljima i zajednici.

Kako bi prezentirao kulturu i druge aspekte života grada i otoka Korčule, služi se klasičnim i suvremenim oblicima prezentiranja uključujući izložbe, tiskani materijal, multimediju, Internet i druga dostupna sredstva prezentacije i komunikacije, kao i cijelim spektrom edukativnih i promotivnih aktivnosti.

Muzej djeluje u palači Gabrielis, a zbog obima muzejskog fundusa  i zbirki u budućnosti će se za potrebe muzeja koristiti izložbene dvorane u palači Arneri. Kako su to vrijedna kulturna dobra Muzej će se brinuti o njihovom održavanju u skladu s pravilima konzervatorske struke i tretirati ih kao važne muzeološke činjenice.

Uz to Muzej nastoji svoje aktivnosti proširiti i izvan spomenutih palača u prostore kao što su kamenolom, tradicijske zgrade i sl.

Suradnjom sa  obrazovnim ustanovama  popularizira kulturnu baštinu i izgrađuje  pozitivan stava prema svim vrstama nasljeđa među mlađim generacijama.

Sve baštinske činjenice otoka i grada Korčule predmet su muzeološkog interesa Muzeja, te u tom smislu Muzej služi kao centar i temeljna baštinska ustanova.

U svom djelovanju, posebno u skupljanju novih akvizicija, Muzej uz poštovanje domaćih propisa i zakona koji se odnose na muzejsku djelatnost, poštuje i obveze koje proističu iz Kodeksa profesionalne etike ICOM-a (International Council of Museums), te dobre običaje struke.

Zbirke

OSTALE ZBIRKE
MUZEJSKE ZBIRKE
Arheološka zbirka; voditelj: Marta Kalebota
arheološka

Brodograđevna zbirka ; voditelj: dr. sc. Marija Hajdić
povijesna, tehnička

Etnološka zbirka; voditelj: Sani Sardelić
etnografska, povijesna, tehnička

Kamenoklesarska zbirka; voditelj: dr. sc. Marija Hajdić
povijesna, tehnička, geološko-paleontološka

Memorijalna zbirka Petra Šegedina; voditelj: Sani Sardelić
biografska, knjižna građa, memorijalna, umjetnička

Pomorska zbirka; voditelj: Sani Sardelić
pomorska, povijesna, tehnička

Povijesna zbirka; voditelj: dr. sc. Marija Hajdić
povijesna

Umjetnička zbirka; voditelj: dr. sc. Marija Hajdić
umjetnička

Zbirka dječjih igračaka; voditelj: dr. sc. Marija Hajdić
povijesna, kulturno-povijesna

Zbirka kamenih grbova i natpisa; voditelj: dr. sc. Marija Hajdić
povijesna

Zbirka moreške; voditelj: dr. sc. Marija Hajdić
povijesna, tehnička

Zbirka muzikalija; voditelj: dr. sc. Marija Hajdić
povijesna, kulturno-povijesna, glazbena

Zbirka namještaja; voditelj: dr. sc. Marija Hajdić
povijesna, tehnička

Zbirka NOB-a; voditelj: dr. sc. Marija Hajdić
povijesna, tehnička, fotografska

Zbirka prirodoslovlja


Zbirka školstvo; voditelj: dr. sc. Marija Hajdić
povijesna

Zbirka starih fotografija; voditelj: dr. sc. Marija Hajdić
povijesna

Zbirka starih knjiga; voditelj: dr. sc. Marija Hajdić
knjižnica, povijesna, kulturno-povijesna

Zbirka starih razglednica; voditelj: dr. sc. Marija Hajdić
povijesna, tehnička, fotografska

Zbirka tekstila; voditelj: dr. sc. Marija Hajdić
etnografska, povijesna

Zbirka umjetničkog obrta; voditelj: dr. sc. Marija Hajdić
povijesna, kulturno-povijesna

Zbirka upotrebnih predmeta; voditelj: dr. sc. Marija Hajdić
povijesna, kulturno-povijesna

Zbirka zlatarskog obrta; voditelj: dr. sc. Marija Hajdić
povijesna, tehnička

 

Muzej u fondovima MDC-a

Plakatoteka (2)

Svi rezultati
 

Personalni arhiv (1)

Alena Fazinić

Ustanova Gradski muzej Korčula
 
Svi rezultati
 

Katalog knjižnice (71)

Svi rezultati