HRVATSKI MUZEJI I ZBIRKE ONLINE
muzEJ!
HR | EN

PRETRAŽIVANJE

fraza ključna riječ sve muzeji zbirke predmeti

MUZEJI

status grad vrsta muzeja
muzejske zbirke dokumentacijski fondovi arhiv
knjiznica preparatorska radionica restauratorska radionica
 
 

 
grad
vjerska zajednica
konzervatorski odjel
 

ZBIRKE

naziv zbirke (upišite naziv ili dio naziva) vrsta zbirke muzej
vrsta građe materijal grad
teritorij s kojega građa potječe vremensko razdoblje
 

PREDMETI

naslov muzej vrsta zbirke vrsta predmeta
autor datum ili razdoblje materijal i tehnika
natpisi i oznake tema opis
 
 
ADRESA
Carrarina ulica 3, 52100 Pula
Istarska županija
ADRESA
- Muzejsko-galerijski prostor Sveta srca, De Villeov uspon 8, 52100 Pula
- Galerija C8, Carrarina 8, 52100 Pula
- Amfiteatar - Izložba "Vinogradarstvo i maslinarstvo Istre u antici", Flavijevska b. b., 52100 Pula
- Augustov hram, Forum b.b., 52100 Pula
RADNO VRIJEME
> Arheološki muzej Istre
do daljnjeg zatvoren zbog adaptacije

> Amfiteatar
svakim danom od 09:00 do 19:00 sati (prodaja karata do 18:00 sati)

> Augustov hram
svakim danom od 11:00 do 18:00 sati

> Nezakcij
svakim danom od 11:00 do 18:00 sati

> Muzejsko-galerijski prostor Sveta srca
svakim danom od 11:00 - 18:00 sati

> Galerija C8
svakim danom od 11:00 do 18:00 sati

> Galerija Amfiteatar
svakim danom od 11:00 do 18:00 sati
T 052/351-300
F 052/351-333
E arheoloski-muzej-istre@pu.t-com.hr
W http://www.ami-pula.hr
Kako doći do muzeja
http://www.pulapromet.hr/linije.html
gradskim linijama 2, 4, 8, 9 (do postaje Giardini)
Parkiralište
na bivšoj autobusnoj postaji Karolina udaljenoj oko 100 m (naplaćuje se)
Stručna vodstva
Nezakcij - vodstvo na hrvatskom jeziku: 100 kn
Sveta srca - vodstvo na hrvatskom jeziku: 100 kn
Grupni posjeti
da, uz najavu 5 dana ranije na gaby@ami-pula.hr ili info@ami-pula.hr radi pravovremene uplate
min. 10, popust 15%
Fotografiranje
da, uz dopuštenje
Cijena ulaznice
> Amfiteatar
odrasli: 50 kn
učenici i studenti: 25 kn
osobe s invaliditetom (uz predočenje dokaza) ostvaruje 50 % popusat na redovnu cijenu ulaznice
jedan pratitelj osobe s invaliditetom: gratis

> Augustov hram
odrasli: 10 kn
učenici i studenti: 5 kn
osobe s invaliditetom (uz predočenje dokaza) ostvaruje 50 % popusat na redovnu cijenu ulaznice
jedan pratitelj osobe s invaliditetom: gratis
djeca do 5 godina: gratis

> Nezakcij - Arheološki park s izložbom
odrasli: besplatan ulaz
učenici i studenti: besplatan ulaz
djeca do 5 godina: gratis

> Sveta srca
cijena se formira ovisno o vrsti programa (izložbi, koncertu ili sl.)
djeca do 5 godina: gratis

> Galerija C8
cijena se formira ovisno o vrsti programa (izložbi, koncertu ili sl.)
djeca do 5 godina: gratis
Muzejska trgovina
prodaju se tiskovine i suveniri / u amfiteatru, Augustovom hramu i Svetim srcima
Pristup za posjetitelje s invaliditetom
ne
OPĆI PODACI
STRUČNI DJELATNICI
STRUČNE SLUŽBE I USLUGE
Status A
Vrsta specijalizirani muzej - arheološki
Djelokrug regionalni
Osnivač država
Godina osnutka1902.
Ravnatelj Darko Komšo
Voditelj
Muzej ima:
- restauratorsku radionicu (kamen, metal, keramika, staklo - voditelj: Đeni Gobić Bravar)
- knjižnicu (dostupno javnosti na zahtjev; voditelj: Adriana Gri-Štorga)
- muzejsku trgovinu

Muzej

O MUZEJU

Arheološki muzej Istre sljednik je Gradskog muzeja (Museo Civico della Città di Pola), osnovanog 1902. g. i Kraljevskog muzeja Istre (Il Regio Museo dell'Istria) iz 1925. g.

Od 1947. g. nosi današnji naziv, a od 1930. g. kontinuirano djeluje u istom sjedištu - u zgradi nekadašnje austrijske gimnazije (izgrađene 1890.), koja se nalazi na istočnom rubu prapovijesnoga gradinskog naselja i antičke kolonije Pole. Svečana antička Dvojna vrata (Porta Gemina) te otvoreni lapidarij i park, put i široko stubište vode do glavnog ulaza u zgradu, iza koje se nalaze ostaci Malog rimskog kazališta.

 

Stalni postav, ostacima materijalne kulture, predstavlja razvoj života na prostoru Istre od prapovijesti do srednjega vijeka.

U lapidariju je izložena građa iz razdoblja antike (1. - 4. st.), kasne antike i srednjega vijeka (pol. 4. - 9. st.). Najvećim dijelom to su rimski natpisi, nadgrobni spomenici, srednjovjekovna arhitektonska dekoracija te kameno pokućstvo crkvenih građevina Pule i okolice.

Prvi kat posvećen je građi iz paleolitika, neolitika, bakrenog i brončanog doba te osobito bogatim nalazima iz nekropola starih Histra iz posljednjeg tisućljeća prije Krista. Prapovijesna građa Istre - od starijeg kamenog do rimskog doba, izložena je po cjelinama, u vremenskom slijedu, u pet dvorana prvoga kata. Od izložene građe ističu se ogrlica od jantarnih zrnaca, brončano žezlo, keramičke žare i etruščanska urna s nalazišta Picugi pokraj Poreča, "božica plodnosti"i konjanik s lokaliteta Nezakcij, a od metalnih nalaza - ulomci brončane situles prikazom pomorske bitke, ciste i drugi oblici posuda, također iz Nezakcija.

Izložena građa rimskog razdoblja obuhvaća keramičke svjetiljke, posuđe, staklene i metalne predmete, mramorne statue, ulomke arhitektonske dekoracije i mozaike iz rimskih građevina.

U posljednje dvije dvorane drugog kata postavljena je izložba kasnoantičkih i srednjovjekovnih arheoloških predmeta. Uz nakit i dijelove nošnje iz slavenskih nekropola (Buzet, Vižinada i dr.), razne metalne, staklene i keramičke predmete iz pulskih i istarskih starohrvatskih grobova (Žminj) ističe se polikromni pozlaćeni apsidalni mozaik iz južne grobne kapele Maksimijanove bazilike (sredina 6. st.) i dio luka s pleterom i natpisom (iz crkve sv. Elizeja pokraj Fažane).

 

Od 1970. g. Muzej izdaje specijalizirani časopis Histria archaeologica.

 

Osim u matičnoj zgradi, u kojoj su Prapovijesna, Antička, Srednjovjekovna i Novovjekovna zbirka, Muzej ima dislocirane zbirke u Puli u Amfiteatru, Augustovu hramu i Franjevačkom samostanu, te u Nezakciju.

 

Amfiteatar

Amfiteatar je specifična rimska građevina u obliku elipse, velikih dimenzija. Služio je za priređivanje gladijatorskih igara, borbu divljih i razjarenih zvijeri i drugih, u rimskom svijetu omiljenih, igara. Izgradnja najmonumentalnijeg zdanja pulske povijesti vjerojatno je započela za vrijeme cara Augusta. Zidni plašt s velikim lučno nadsvođenim otvorima na dva kata svojim stilskim obilježjima odgovara vremenu prve polovice 1. st., vremenu vladavine cara Klaudija. Posljednja faza izgradnje trećega kata i dovršenja Amfiteatra pripisuje se caru Titu Flaviju Vespazijanu, oko 80. g.

Geometrijski izuzetno pravilna građevina duga je 133, široka 105, a na morskoj strani visoka i do 32,5 m. Prostor za gledatelje mogao je primiti 20 000 ljudi, a nalazio se uokolo same arene u kojoj su se vodile borbe i širio se u koncentričnim, stupnjevito položenim redovima kamenih sjedala. U četiri tornja na vanjskoj fasadi nalazile su se dvojne stube kojima se ulazilo na gornje katove.

 

U podzemnoj prostoriji Amfiteatra postavljena je stalna tematska izložba o maslinarstvu i vinogradarstvu Istre u antici. Izloženi kameni predmeti izvorni su, doneseni s lokaliteta poput Barbarige, Betike i dr., dok su drveni dijelovi mlinova za masline i tijeska rekonstruirani prema opisima rimskih pisaca.

Posljednju cjelinu čini prikaz kopnenog i pomorskog prijevoza istarskih proizvoda do različitih, često udaljenih tržišta.

 

Augustov hram
Sačuvani rimski hram, nastao između 2. g. pr. Krista i 14. g., nalazi se na sjeverozapadnoj strani Foruma, pokraj Gradske vijećnice. Sastoji se od veće zatvorene prostorije - cele i manjega, prema trgu otvorenog predvorja, kojeg s čeone strane omeđuju četiri stupa, a s bočne po jedan. Izvorno je bio posvećen božici Romi (personifikaciji rimske države) i caru Augustu, koji je bio štovan kao bog. U hramu su izloženi rimski kameni spomenici (sarkofazi i nadgrobni spomenici, elementi arhitekture, dijelovi carskih kipova, portreti...) i sitna plastika (zavjetne brončane figurice, mramorni likovi i ulomci reljefa, zavjetne keramičke skulpture).


Nezakcij
Nezakcij ili Vizače svojevrstan je arheološki park s konzerviranim arhitektonskim ostacima antičkoga i kasnoantičkog doba. Lokalitet je okružen pojasom istraženih bedema. Na samom ulazu u grad, između rimskih i prapovijesnih vrata, nalazila se bogata prapovijesna nekropola. Pronađene urne i predmeti koji su kao prilog položeni u grobove pokazuju slojevitost pokapanja od 11. st. pr. Krista do rimskog osvajanja. Domaći proizvodi i luksuzna uvezena roba povezuju istarsku kulturu i Nezakcij kao njezino središte s kulturama gotovo cijelog Sredozemlja i srednje Europe.
Rimljani su nakon opsade 177. g. pr. Krista porušili grad, a na istome mjestu sagradili su novi, s dobro organiziranom urbanističkom gradnjom. Na središnjem platou izgrađen je forum s tri hrama, prostrane terme i druge javne i privatne građevine. Na padinama se nalaze ostaci raskošnih privatnih građevina, a bogata nekropola pružala se duž ceste koja je od grada vodila prema Puli. Predmeti visoke umjetničke vrijednosti govore o zavidnome kulturnom dometu grada u rimsko vrijeme.
Postupnim slabljenjem rimske države nastaju znakovite promjene: od antičkog municipija grad je pretvoren u kasnoantičko utvrđeno naselje. Prostorije raskošnih termi pretvorene su u stambene i gospodarske objekte, dok je južni dio tijekom 5. st. preuređen u dvije monumentalne kultne građevine. Prva - sjeverna, i nešto veća - južna bazilika vrijedan su prilog upoznavanju starokršćanske arheologije.
Grad je preživio pad Rimskog Carstva i buđenje kršćanstva, ali nije odolio barbarskim napadima početkom 7. st.

 

Na lokalitetu se nalazi zgrada u kojoj je izložen prikaz istraživanja Nezakcija.

Poslanje muzeja

Arheološki muzej Istre u Puli javna je ustanova državnog značaja koja djeluje na prostoru Istarske županije, a obavlja poslove održavanja, razvijanja i unapređivanja muzejske i arheološke djelatnosti, u suradnji s istim i srodnim ustanovama u Županiji, Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Osnovna zadaća Arheološkog muzeja Istre jest usmjerenost na realizaciju poslova određenih Zakonom o muzejskoj djelatnosti, odnosno na prikupljanje, obradu, zaštitu i promidžbu, ponajprije arheološke građe i dokumentacije.
Muzej radi na unapređivanju stručnoga, istraživačkoga i znanstvenog rada, uz djelatnosti prezentacije arheološke građe. Njegova je djelatnost i zaštita spomenika te zaštitna i sustavna arheološka istraživanja (terenski rad i dokumentacija) pod upravnim nadzorom i u suradnji s Ministarstvom kulture, Upravom za zaštitu kulturne baštine, nadležnom službom Konzervatorskog odjela u Puli.
Pedagoško-didaktičku djelatnost razvija u suradnji s vrtićima, školama, visokoškolskim institucijama, domovima za osobe s posebnim potrebama. Organizira i provodi vodstva, održava predavanja i izložbe, te izrađuje programe u skladu s potrebama dopune školskih programa na području nacionalne i zavičajne povijesti i povijesti umjetnosti.

Zbirke

ARHEOLOŠKI ODJEL
MUZEJSKE ZBIRKE
Antička zbirka ; voditelj: Silvana Petešić
arheološka

Novovjekovna zbirka; voditelj: dr. sc. Tatjana Bradara
arheološka

Prapovijesna zbirka ; voditelj: Maja Čuka
arheološka

Srednjovjekovna zbirka ; voditelj: Željko Ujčić
arheološka

Zbirka podvodne arheologije; voditelj: dr. sc. Ida Koncani Uhač
arheološka

DOKUMENTACIJSKI ODJEL
EDUKACIJSKI ODJEL
KNJIŽNIČNI ODJEL
RESTAURATORSKO-KONZERVATORSKI ODJEL
 

Muzej u fondovima MDC-a

Plakatoteka (93)

Godina 2012.
Naslov Ante Rašić
Godina 2012.
Naslov Ante Rašić
Godina 2012.
Godina 2012.
Godina 2012.
 
Svi rezultati
 

Personalni arhiv (4)

Vesna Girardi-Jurkić

Ustanova Arheološki muzej Istre, Ministarstvo kulture, prosvjete i športa RH, Ministarstvo vanjskih poslova RH (veleposlanica u UNESCO-u...

Fina Juroš-Monfardin

Ustanova Arheološki muzej Istre

Kristina Mihovilić

Ustanova Arheološki muzej Istre

Ljubica Širec

Ustanova Arheološki muzej Istre
 
Svi rezultati
 

Katalog knjižnice (322)

Svi rezultati