HRVATSKI MUZEJI I ZBIRKE ONLINE
muzEJ!
HR | EN

PRETRAŽIVANJE

fraza ključna riječ sve muzeji zbirke predmeti

MUZEJI

status grad vrsta muzeja
muzejske zbirke dokumentacijski fondovi arhiv
knjiznica preparatorska radionica restauratorska radionica
 
 

 
grad
vjerska zajednica
konzervatorski odjel
 

ZBIRKE

naziv zbirke (upišite naziv ili dio naziva) vrsta zbirke muzej
vrsta građe materijal grad
teritorij s kojega građa potječe vremensko razdoblje
 

PREDMETI

naslov muzej vrsta zbirke vrsta predmeta
autor datum ili razdoblje materijal i tehnika
natpisi i oznake tema opis
 
 
ADRESA
Demetrova 1 i 3 (u obnovi), 10000 Zagreb
Grad Zagreb
RADNO VRIJEME
MUZEJ TRENUTNO ZATVOREN

T 01/4851-700, 4851-645
F 01/4851-644
E hpm@hpm.hr
W http://www.hpm.hr
Kako doći do muzeja
Muzej se nalazi na Gornjem gradu;
- od tramvajske postaje na Trgu bana J. Jelačića (1, 6, 11, 12, 13, 14, 17) pješice Zakmardijevim stubama ili Radićevom ulicom preko Trga sv. Marka
- od tramvajske postaje u Ilici ili Frankopanskoj (1, 6, 11, 12, 13, 14, 17) pješice Mesničkom ulicom
- uspinjačom iz Tomićeve (vozi svakih 10 minuta)
- autobusom (linija 150: Trg bana Josipa Jelačića- Gornji grad- garaža Tuškanac)
Parkiralište
javne garaže Tuškanac i Ilica
Fotografiranje
da, bez upotrebe bljeskalice i dodatne rasvjete
Pristup za posjetitelje s invaliditetom
ne
OPĆI PODACI
STRUČNI DJELATNICI
STRUČNE SLUŽBE I USLUGE
Status A
Vrsta specijalizirani muzej - prirodoslovni
Djelokrug državni
Osnivač grad
Godina osnutka1846.
Ravnateljdr. sc. Tatjana Vlahović
Voditelj
Muzej ima:
- stalni postav
- povremene izložbe
- preparatorsku radionicu (prepariranje kralješnjaka i beskralješnjaka - voditelj: Zlatko Godec)
- knjižnicu (dostupna javnosti; voditelj: Darija Ćaleta)

Muzej

O MUZEJU

Hrvatski prirodoslovni muzej, jedan od najvećih muzeja u Hrvatskoj, smješten je u povijesnoj plemićkoj palači na bedemima zagrebačkoga Gornjega grada. Začeci današnjih bogatih prirodoslovnih zbirki Muzeja potječu iz Prvostolne akademije u Zagrebu te razdoblja Hrvatskoga narodnog preporoda, kada je u Opatičkoj ulici 1846. g. utemeljen Narodni muzej. S vremenom su se skromne zbirke povećavale, a poseban zamah u prikupljanju prirodnina (minerala, ruda, fosila, biljaka i životinja) nastavljen je djelovanjem istaknutih hrvatskih i svjetski poznatih i priznatih prirodoslovaca, profesora Zagrebačkoga sveučilišta i prvih učenih muzealaca Spiridiona Brusine, Gjure Pilara, Dragutina Gorjanovića-Krambergera i Mije Kišpatića.

Muzej prikuplja, čuva, izučava i prezentira razne prirodnine kao svjedočanstva ili dokumente vezane za prirodoslovlje Hrvatske. U muzejskim se zbirkama nalazi više od 2 milijuna primjeraka minerala, stijena, fosila, prepariranih biljaka i životinja iz svih krajeva hrvatskog ozemlja, ali i iz susjednih zemalja te s drugih kontinenata. Danas se stručna djelatnost Muzeja ostvaruje unutar njegovih specijalističkih odjela: Zoološkoga, Botaničkoga, Mineraloško-petrografskoga i Geološko-paleontološkoga koji su, izuzev Botaničkoga, do objedinjenja u današnji Hrvatski prirodoslovni muzej 1986. g., djelovali kao zasebne muzejske institucije.

U predvorju su izložena poprsja i spomen-ploče zaslužnim utemeljiteljima Muzeja, a u novouređenome muzejskom atriju dominiraju mozaički izvedena Kamenospisna karta Hrvatske i Geološki stup kao simbolički uvod u svijet prirodoslovne građe u Muzeju. Kamenospisna karta, kameni mozaik sastavljen od kockica autohtonih stijena što potječu iz svih krajeva Hrvatske, svojevrsni je geološki artefakt, znanstvena sinteza i muzejski prikaz niza geoloških značajki našeg tla te ujedno i najveća, tako postavljena, geološka karta u svijetu.

Geološko-paleontološki odjel čuva izuzetno bogatu građu i okamine koje svjedoče o dugoj prošlosti i razvoju hrvatskoga krajolika. Tu su raznovrsne zbirke fosila iz geološke prošlosti s više od 300 000 muzejskih predmeta iz svih krajeva Hrvatske.
Okamine paleozoika, mezozoika i kenozoika, stare nekoliko stotina milijuna pa sve do desetke tisuća godina, razvrstane u brojne zbirke, osnova su sagledavanja evolucije živog svijeta i prostora koji nas okružuje. Posebno se ističu dvije zbirke proglašene nultom kategorijom spomeničke vrijednosti - Zbirka ostataka kostiju i kulture krapinskih neandertalaca, iznimno značajan fundus svjetske kulturne baštine te Zbirka holotipova, jedinstvenih originala tipova vrsta. Valja istaknuti i bogate fosilne malakološke zbirke, izuzetno značajne ostatke fosilnih riba i gmazova otoka Hvara, raznovrsne okamine i tragove davnog života iz pramora Tethys, zbirke fosilne flore i faune Paratethysa, ostatke kitova što su dominirali Panonskim morem, kao i velike okamenjene kosti mastodonata, nosoroga, mamuta te mnogih pleistocenskih životinja, koje su na ovim prostorima živjele milijunima ili tisućama godina prije sadašnjosti. U skučenim prostorima muzejske izložbe Odjel priređuje raznovrsne tematske izložbe i priprema realizaciju svoga novoga stalnog postava.

Zbirke Zoološkog odjela broje oko 1 135 000 primjeraka različitih životinja podijeljenih u zbirke kralježnjaka, koje čine zbirke sisavaca, ptica (sadržava gotovo cijelu ornitofaunu Hrvatske), ptičjih jaja, vodozemaca i gmazova, riba, te posebna zbirka tkiva za DNA analize. Ipak najbrojnije su zbirke beskralježnjaka koje sadržavaju zbirke kukaca, mekušaca, morskih beskralješnjaka i dr.
U stalnom postavu sistematski su složeni i prilagođeni školskom programu primjerci većine skupina životinja. Osobito se ističu: morski psi, kostur velikog kita i ulješure, pitona, lubanja slona i mladunče slona, brojne vrste ptica, a od sisavaca kljunati ježak, čudnovati kljunaš, velike mačke (lav, tigar, puma), a tu su i životinje iz našeg podneblja poput vepra, vuka, lisice, bjeloglavog supa i mnogih drugih. Osim preparata velikih zvijeri ili, primjerice, ptica grabljivica pažnju privlači preparat 7,5 metara dugog morskog psa ulovljenog 1934. g. u Jadranskom moru.
Danas, kao i u svim modernim prirodoslovnim muzejima, zoološki odjel je postao centar istraživanja biološke raznolikosti u Hrvatskoj.
Odjel posjeduje i suvremeni laboratorij za molekularne analize, te se osim klasičnih metoda determinacije građe primjenjuju i suvremene tehnike.

Uz ostale prirodnine u nekadašnjem Narodnom muzeju čuvala se i zbirka herbariziranog bilja koja je sadržavala oko 6 000 primjeraka. Zbog nedostatka prostora, 1875. g. poklonjena je Botaničko-fiziologijskom zavodu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1987. g. u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju ponovo se prikuplja recentna botanička građa koja je postala temeljem nove Herbarske zbirke i Botaničkog odjela. Današnja zbirka sadržava oko 100 000 herbarijskih primjeraka vaskularne flore, pretežno iz Hrvatske. Sastoji se od dva herbarija: Herbarija višega bilja (vaskularne flore) prikupljenog terenskim istraživanjima i otkupljenog Herbarija "Trinajstić".

Nakon preuređenja, 2011. g. otvoren je Stalni postav Mineraloško-petrografskih zbirki.
Realizacija postava odvijala se u tri faze: prva faza započela je izložbom Od zbirke do Muzeja koja je dala pregled povijesnih zbivanja od prvih prikupljenih uzoraka minerala i stijena do današnjih dana. Od samoga početka, 1866. g., zbirke minerala i stijena bile su i osnova za razvoj Zagrebačke škole mineralogije i petrografije. Poseban naglasak te izložbene cjeline je na najznačajnijim ličnostima iz područja mineralogije i petrografije – Ljudevitu Vukotinoviću, Gjuri Pilaru, Miji Kišpatiću, Franu Tućanu i Ljudevitu Bariću kao najznačajnijim nosiocima razvoja mineralogije i petrografije u Hrvatskoj.
Druga faza prikazana je izložbom Carstvo minerala koja predstavlja moderniji i edukativniji prikaz Sistematske zbirke minerala te prikaz najznačajnijih specijalističkih mineraloških zbirki. Posebna vrijednost Sistematske zbirke minerala ogleda se u raznolikosti mineralnih vrsta i njihovih kristalnih oblika, zastupljenosti minerala iz najpoznatijih svjetskih nalazišta od kojih su neka tipski lokaliteti, a pojedini primjerci minerala su holotipovi (uzorci na kojima su prvi put opisana sva svojstva tih minerala). Pored Sistematske zbirke minerala, ova izložbena cjelina obuhvaća i specijalističke mineraloške zbirke (povijesne zbirke "Lanza" i "Kišpatić", Zbirku parageneze rudnika Stari Trg (Trepča), Kosovo, Zbirku dragog kamenja, Zbirku hijalofana iz Busovače u Bosni i Hercegovini  i Zbirku dragog opala).
U trećoj, završnoj, fazi izložbom Stjenoviti planet Zemlja prikazana je prvenstveno sistematika stijena (Zbirka magmatskih stijena, Zbirka sedimentnih stijena i Zbirka metamorfnih stijena). Osim sistematike stijena ova cjelina sadrži i prikaz svemira i postanka planete Zemlje, Zbirku izvanzemaljske materije (meteorita), Zbirku vezuvskih lava i Zbirku speleotema (siga). Posebna zanimljivost postava je i interaktivni model koji omogućuje povezivanje glavnih vrsta stijena s mjestom njihovog nastanka.

Muzej posjeduje i bogatu knjižnicu koja je utemeljena 1868. g. unutar Prirodopisnog odjela tadašnjega Narodnog muzeja. Najstarija i najvrednija građa pohranjena u knjižnici potječe iz 17. i 18. st. te ima i muzeološko značenje.

Svoju građu i rezultate istraživanja Muzej prezentira i na tematskim izložbama, među kojima su: Priroda krških polja Dinarida; Morski psi - Megalodon, gospodar neogenskih mora; Krajolik morskih grebena i plićaka prije stotinu milijuna godina; Očaravajući svijet pauka i škorpiona; Morske kornjače - tihi moreplovci Jadrana; Otrov i lijek skriven u biljci; Sige; Nemirna zemlja; Od zbirke do Muzeja / Iz povijesti mineraloško-petrografskog odjela Hrvatskog prirodoslovnog muzeja; Muzej – peta dimenzija znanosti; Letači velikog neba – 100. godina prstenovanja ptica u Hrvatskoj itd.

Od 1992. g. Muzej izdaje časopis Natura Croatica koji objavljuje znanstvene i stručne radove vezane uz prirodoslovna istraživanja i prirodoslovne muzejske zbirke iz područja biologije i geologije te omogućuje bogatu razmjenu stručne literature, a indeksiran je u mnogim svjetskim citatnim bazama.
Prostor u kojemu je Hrvatski prirodoslovni muzej "privremeno" smješten već gotovo 160 godina ni u jednom segmentu ne zadovoljava potrebe fundamentalnog nacionalnog muzeja, tako da je temeljni cilj Muzeja u budućnosti izgradnja i uređenje novoga suvremenog prirodoslovnog muzeja.

Poslanje muzeja

Matična ustanova za prikupljanje, čuvanje, zaštitu i prezentaciju prirodoslovne građe te popularizaciju prirodoslovlja uz naglašavanje osobnosti muzeja u svim segmentima. Postizanje višeg nivoa i bolje educiranosti svih kategorija stanovništva Hrvatske iz raznih područja prirodoslovlja, bolja povezanost sa svim kategorijama stanovništva Hrvatske uz korištenje svih klasičnih i modernih oblika masovnih komunikacija, a u cilju postizanja brojnih i redovitijih boravaka u muzeju a s time ostvarenja dijela Vizije (Edukativni centar za prirodoslovlje u RH) koji će rezultirati boljom edukacijom u prikupljanju, čuvanja i zaštiti prirodnina u RH, te zaštiti okoliša.

Zbirke

BOTANIČKI ODJEL
MUZEJSKE ZBIRKE
Herbarij Trinajstić
prirodoslovna, botanička

Herbarij višeg bilja (vaskularne flore) ; voditelj: dr. sc. Suzana Buzjak
prirodoslovna, botanička

Zbirka algi; voditelj: dr. sc. Suzana Buzjak
prirodoslovna, botanička

GEOLOŠKO-PALEONTOLOŠKI ODJEL
MUZEJSKE ZBIRKE
Antropološka zbirka; voditelj: dr. sc. Davorka Radovčić
arheološka, prirodoslovna, antropološka

Eocenska flora Promine ; voditelj: Tamara Đerek
prirodoslovna, geološko-paleontološka

Eocenske zbirke ; voditelj: mr. sc. Nediljka Prlj-Šimić
prirodoslovna, geološko-paleontološka

Fauna talijanskog tercijara (miocen); voditelj: dr. sc. Marija Bošnjak
prirodoslovna, geološko-paleontološka

Karbonska fosilna flora; voditelj: Tamara Đerek
prirodoslovna, geološko-paleontološka

Komparativna zbirka paleozoik; voditelj: Sanja Japundžić
prirodoslovna, geološko-paleontološka

Kukci sarmatskih naslaga Radoboja; voditelj: Katarina Krizmanić
prirodoslovna, geološko-paleontološka

Mezozojske zbirke beskralješnjaka; voditelj: Katarina Krizmanić
prirodoslovna, geološko-paleontološka

Miocenske zbirke ježinaca; voditelj: Katarina Krizmanić
prirodoslovna, geološko-paleontološka

Miocenski i pliocenski slatkovodni mekušci; voditelj: dr. sc. Marija Bošnjak
prirodoslovna, geološko-paleontološka

Nymphaeaceae tercijarnih naslaga Dalmacije; voditelj: Tamara Đerek
prirodoslovna, geološko-paleontološka

Osteološka zbirka sisavaca i gmazova; voditelj: Dražen Japundžić
prirodoslovna, geološko-paleontološka

Paleozojska flora: Brušane, Ričice, Sv. Rok; voditelj: Tamara Đerek
prirodoslovna, geološko-paleontološka

Paleozojske zbirke beskralješnjaka; voditelj: Sanja Japundžić
prirodoslovna, geološko-paleontološka

Stratigrafska zbirka; voditelj: Dražen Japundžić
prirodoslovna, geološko-paleontološka

Tercijarna flora Hrvatske, Slavonije i Dalmacije; voditelj: Tamara Đerek
prirodoslovna, geološko-paleontološka

Zbirka foraminifera Jadranskog mora; voditelj: Katarina Krizmanić
prirodoslovna, geološko-paleontološka

Zbirka fosilnih riba; voditelj: Sanja Japundžić
prirodoslovna, geološko-paleontološka

Zbirka holotipova ; voditelj: Katarina Krizmanić
prirodoslovna, geološko-paleontološka

Zbirka krapinskog diluvija; voditelj: dr. sc. Davorka Radovčić
arheološka, prirodoslovna, antropološka, paleoantropološka

Zbirka marinskog miocena I; voditelj: dr. sc. Marija Bošnjak
prirodoslovna, geološko-paleontološka

Zbirka marinskog miocena II; voditelj: dr. sc. Marija Bošnjak
prirodoslovna, geološko-paleontološka

Zbirka odljevaka fosilnih i recentnih pongida i hominida; voditelj: dr. sc. Davorka Radovčić
arheološka, prirodoslovna, antropološka, paleoantropološka

Zbirka Oligocen sjeverne Hrvatske; voditelj: Dražen Japundžić
prirodoslovna, geološko-paleontološka

Zbirka tercijarne faune Pariške kotline; voditelj: mr. sc. Nediljka Prlj-Šimić
prirodoslovna, geološko-paleontološka

Zbirka Valenciennesia; voditelj: dr. sc. Marija Bošnjak
prirodoslovna, geološko-paleontološka

Zbirke amonita; voditelj: mr. sc. Nediljka Prlj-Šimić
prirodoslovna, geološko-paleontološka

MINERALOŠKO-PETROGRAFSKI ODJEL
MUZEJSKE ZBIRKE
Sistematska zbirka minerala; voditelj: mr. sc. Biserka Radanović-Gužvica
prirodoslovna, mineraloško-petrografska

Zbirka "Lanza"; voditelj: Marin Šoufek
povijesna, prirodoslovna

Zbirka "Lepoglavskog ahata"; voditelj: Marin Šoufek
prirodoslovna, mineraloško-petrografska

Zbirka dragog kamenja; voditelj: Marin Šoufek
prirodoslovna, mineraloško-petrografska

Zbirka Ekonomskog fakulteta; voditelj: dr. sc. Ivan Razum
prirodoslovna, mineraloško-petrografska

Zbirka holotipova i kotipova minerala; voditelj: mr. sc. Biserka Radanović-Gužvica
prirodoslovna, mineraloško-petrografska

Zbirka Kišpatić; voditelj: mr. sc. Biserka Radanović-Gužvica
prirodoslovna, kulturno-povijesna, mineraloško-petrografska

Zbirka magmatskih stijena; voditelj: dr. sc. Ivan Razum
prirodoslovna, mineraloško-petrografska

Zbirka metamorfnih stijena; voditelj: dr. sc. Ivan Razum
prirodoslovna, mineraloško-petrografska

Zbirka meteorita (izvanzemaljske materije); voditelj: mr. sc. Biserka Radanović-Gužvica
prirodoslovna, mineraloško-petrografska

Zbirka mikroskopskih preparata; voditelj: mr. sc. Snježana Mikulčić Pavlaković
prirodoslovna, mineraloško-petrografska

Zbirka mineralne parageneze Busovače; voditelj: Marin Šoufek
prirodoslovna, mineraloško-petrografska

Zbirka mineralne parageneze Donjeg Orešja (Medvednica); voditelj: mr. sc. Snježana Mikulčić Pavlaković
prirodoslovna, mineraloško-petrografska

Zbirka mineralne parageneze rudnika Trepča/Stari trg; voditelj: mr. sc. Snježana Mikulčić Pavlaković
prirodoslovna, mineraloško-petrografska

Zbirka opala; voditelj: Marin Šoufek
prirodoslovna, mineraloško-petrografska

Zbirka sedimentnih stijena; voditelj: dr. sc. Ivan Razum
prirodoslovna, mineraloško-petrografska

Zbirka siga (speleotema); voditelj: Damir Lacković
prirodoslovna, mineraloško-petrografska

Zbirka vezuvskih lava; voditelj: Damir Lacković
prirodoslovna, mineraloško-petrografska

RESTAURATORSKO-PREPARATORSKI ODJEL
MUZEJSKE ZBIRKE
Zbirka mikropaleontoloških i mikropetrografskih preparata; voditelj: Bruno Aljinović
prirodoslovna, geološko-paleontološka

Zbirka tkiva za genetičke analize; voditelj: dr. sc. Martina Podnar Lešić
prirodoslovna

SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
MUZEJSKE ZBIRKE
Zbirka starih i raritetnih prirodoslovnih knjiga ; voditelj: Darija Ćaleta
knjižna građa

ZOOLOŠKI ODJEL
MUZEJSKE ZBIRKE
Opća zbirka recentnih glavonožaca; voditelj: Petar Crnčan
prirodoslovna, zoološka

Opća zbirka recentnih mekušaca; voditelj: Petar Crnčan
prirodoslovna, zoološka

Opća zbirka stranih mekušaca; voditelj: Petar Crnčan
prirodoslovna, zoološka

Središnja zbirka kornjaša združena sa zbirkom Korlević (Insecta, Coleoptera); voditelj: dr. sc. Vlatka Mičetić Stanković
prirodoslovna, zoološka

Središnja zbirka leptira; voditelj: dr. sc. Martina Šašić Kljajo
prirodoslovna, zoološka

Središnja zbirka vodozemaca i gmazova; voditelj: dr. sc. Irena Grbac
prirodoslovna, zoološka

Zbirka bodljikaša (Echinodermata); voditelj: dr. sc. Draško Holcer
prirodoslovna, zoološka

Zbirka dvokrilaca (Insecta, Diptera); voditelj: dr. sc. Iva Mihoci
prirodoslovna, zoološka

Zbirka EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera); voditelj: dr. sc. Iva Mihoci
prirodoslovna, zoološka

Zbirka jaja; voditelj: dr. sc. Irena Grbac
prirodoslovna, zoološka

Zbirka kolutićavaca; voditelj: dr. sc. Irena Grbac
prirodoslovna, zoološka

Zbirka kornjaša Geiger i Kozulić (Insecta, Coleoptera); voditelj: dr. sc. Vlatka Mičetić Stanković
prirodoslovna, zoološka

Zbirka kornjaša Igalffy (Insecta, Coleoptera); voditelj: dr. sc. Vlatka Mičetić Stanković
prirodoslovna, zoološka

Zbirka kornjaša Koča (Insecta, Coleoptera); voditelj: dr. sc. Vlatka Mičetić Stanković
prirodoslovna, zoološka

Zbirka kornjaša Mikšić (Insecta, Coleoptera) ; voditelj: dr. sc. Iva Mihoci
prirodoslovna, zoološka

Zbirka kornjaša Onsea (Insecta, Coleoptera); voditelj: dr. sc. Vlatka Mičetić Stanković
prirodoslovna, zoološka

Zbirka kornjaša Redenšek (Insecta, Coleoptera); voditelj: dr. sc. Vlatka Mičetić Stanković
prirodoslovna, zoološka

Zbirka kornjaša Schlosser (Insecta, Coleoptera); voditelj: dr. sc. Vlatka Mičetić Stanković
prirodoslovna, zoološka

Zbirka kornjaša Spaić i Pfeffer (Insecta, Coleoptera); voditelj: dr. sc. Vlatka Mičetić Stanković
prirodoslovna, zoološka

Zbirka kornjaša Weingärtner (Insecta, Coleoptera); voditelj: dr. sc. Vlatka Mičetić Stanković
prirodoslovna, zoološka

Zbirka kukaca Novak - tuljci (Insecta); voditelj: dr. sc. Vlatka Mičetić Stanković
prirodoslovna, zoološka

Zbirka kukaca Novak (Insecta); voditelj: dr. sc. Vlatka Mičetić Stanković
prirodoslovna, zoološka

Zbirka lažipauka; voditelj: dr. sc. Irena Grbac
prirodoslovna, zoološka

Zbirka leptira Gušić; voditelj: dr. sc. Martina Šašić Kljajo
prirodoslovna, zoološka

Zbirka leptira Kozulić; voditelj: dr. sc. Martina Šašić Kljajo
prirodoslovna, zoološka

Zbirka leptira Lorković; voditelj: dr. sc. Martina Šašić Kljajo
prirodoslovna, zoološka

Zbirka leptira Maretić; voditelj: dr. sc. Martina Šašić Kljajo
prirodoslovna, zoološka

Zbirka leptira Redenšek; voditelj: dr. sc. Martina Šašić Kljajo
prirodoslovna, zoološka

Zbirka leptira Rucner; voditelj: dr. sc. Martina Šašić Kljajo
prirodoslovna, zoološka

Zbirka mahovnjaka (Bryozoa); voditelj: dr. sc. Draško Holcer
prirodoslovna, zoološka

Zbirka mekušaca Ljudevita Rossija; voditelj: Petar Crnčan
prirodoslovna, zoološka

Zbirka mekušaca Miroslava Mikule; voditelj: Petar Crnčan
prirodoslovna, zoološka

Zbirka mekušaca Spiridiona Brusine; voditelj: Petar Crnčan
prirodoslovna, zoološka

Zbirka Microlepidoptera Koča; voditelj: dr. sc. Martina Šašić Kljajo
prirodoslovna, zoološka

Zbirka Microlepidoptera Locke; voditelj: dr. sc. Martina Šašić Kljajo
prirodoslovna, zoološka

Zbirka morskih beskralješnjaka Gamulin-Brida; voditelj: dr. sc. Draško Holcer
prirodoslovna

Zbirka mrežokrilaca (Insecta, Neuroptera); voditelj: dr. sc. Iva Mihoci
prirodoslovna, zoološka

Zbirka oblenjaka; voditelj: dr. sc. Irena Grbac
prirodoslovna, zoološka

Zbirka opnokrilaca (Hymenoptera); voditelj: dr. sc. Iva Mihoci
prirodoslovna, zoološka

Zbirka opnokrilaca Fink (Insecta, Hymenoptera); voditelj: dr. sc. Iva Mihoci
prirodoslovna, zoološka

Zbirka pauka; voditelj: dr. sc. Irena Grbac
prirodoslovna, zoološka

Zbirka plaštenjaka (Tunicata); voditelj: dr. sc. Draško Holcer
prirodoslovna, zoološka

Zbirka plošnjaka; voditelj: dr. sc. Irena Grbac
prirodoslovna, zoološka

Zbirka podzemnih kornjaša Hrvatske - Jalžić (Insecta, Coleoptera); voditelj: dr. sc. Vlatka Mičetić Stanković
prirodoslovna, zoološka

Zbirka polukrilaca (Hemiptera); voditelj: dr. sc. Iva Mihoci
prirodoslovna, zoološka

Zbirka ptica; voditelj: dr. sc. Irena Grbac
prirodoslovna, zoološka

Zbirka rakova; voditelj: dr. sc. Irena Grbac
prirodoslovna, zoološka

Zbirka ravnokrilaca; voditelj: dr. sc. Martina Šašić Kljajo
prirodoslovna, zoološka

Zbirka riba; voditelj: dr. sc. Draško Holcer
prirodoslovna, zoološka

Zbirka riba Zupančić; voditelj: dr. sc. Draško Holcer
prirodoslovna, zoološka

Zbirka sisavaca; voditelj: dr. sc. Draško Holcer
prirodoslovna

Zbirka spužvi; voditelj: dr. sc. Irena Grbac
prirodoslovna, zoološka

Zbirka štipavaca i lažištipavaca; voditelj: dr. sc. Irena Grbac
prirodoslovna, zoološka

Zbirka štitastih moljaca (Insecta: Hemiptera: Aleyrodidae); voditelj: dr. sc. Iva Mihoci
prirodoslovna, zoološka

Zbirka štitastih uši (Insecta: Hemiptera: Coccoidea); voditelj: dr. sc. Iva Mihoci
prirodoslovna, zoološka

Zbirka stonoga (Myriapoda); voditelj: mr. sc. Marijana Vuković
prirodoslovna, zoološka

Zbirka stranih kralješnjaka; voditelji: dr. sc. Irena Grbac, dr. sc. Igor Pavlinić
prirodoslovna, zoološka

Zbirka štrcaljaca (Sipunculida); voditelj: dr. sc. Draško Holcer
prirodoslovna, zoološka

Zbirka Symphyta Perović; voditelj: dr. sc. Iva Mihoci
prirodoslovna, zoološka

Zbirka tropskih leptira Geiger; voditelj: dr. sc. Martina Šašić Kljajo
prirodoslovna, zoološka

Zbirka tulara; voditelj: dr. sc. Martina Šašić Kljajo
prirodoslovna, zoološka

Zbirka vodenih kornjaša (Insecta, Coleoptera); voditelj: dr. sc. Vlatka Mičetić Stanković
prirodoslovna, zoološka

Zbirka vodenih kukaca Vilenica; voditelj: dr. sc. Iva Mihoci
prirodoslovna, zoološka

Zbirka vretenaca (Insecta, Odonata); voditelj: dr. sc. Iva Mihoci
prirodoslovna, zoološka

Zbirka vrpčara (Nemertina); voditelj: dr. sc. Draško Holcer
prirodoslovna, zoološka

Zbirka žarnjaka (Cnydaria); voditelj: dr. sc. Draško Holcer
prirodoslovna, zoološka

Zbirka zvjezdana (Echiurida); voditelj: dr. sc. Draško Holcer
prirodoslovna, zoološka

 

Muzej u fondovima MDC-a

Plakatoteka (34)

Naslov Sige
Godina 2008.
Godina 2008.
Godina 2005.
Godina 2005.
Naslov Sige
Godina 2001.
 
Svi rezultati
 

Personalni arhiv (4)

Josip Balabanić

Ustanova Nadbiskupska klasična gimnazija u Zadru, Hrvatski prirodoslovni muzej

Vjekoslav Brajdić

Ustanova Mineraloško-petrografski muzej Zagreb, Hrvatski prirodoslovni muzej

Jakov Radovčić

Ustanova HAZU, Hrvatski prirodoslovni muzej

Vladimir Zebec

Ustanova Mineraloško-petrografski muzej, Hrvatski prirodoslovni muzej
 
Svi rezultati
 

Katalog knjižnice (172)

Prirodoslovna pamtilica

Zagreb, Hrvatski prirodoslovni muzej, 2022

Natura Croatica: časopis Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja

God. 30, br. 1, 2 (2021.)
Zagreb, Hrvatski prirodoslovni muzej, 2021
Brezinščak, Renata

Prirodoslovna istraživanja: I. dio - geologija

Zagreb, Hrvatski prirodoslovni muzej, 2020
 
Svi rezultati