HRVATSKI MUZEJI I ZBIRKE ONLINE
muzEJ!
HR | EN

PRETRAŽIVANJE

fraza ključna riječ sve muzeji zbirke predmeti

MUZEJI

status grad vrsta muzeja
muzejske zbirke dokumentacijski fondovi arhiv
knjiznica preparatorska radionica restauratorska radionica
 
 

 
grad
vjerska zajednica
konzervatorski odjel
 

ZBIRKE

naziv zbirke (upišite naziv ili dio naziva) vrsta zbirke muzej
vrsta građe materijal grad
teritorij s kojega građa potječe vremensko razdoblje
 

PREDMETI

naslov muzej vrsta zbirke vrsta predmeta
autor datum ili razdoblje materijal i tehnika
natpisi i oznake tema opis
 
 
ADRESA
Ilica 44/II, 10000 Zagreb
Grad Zagreb
RADNO VRIJEME
> Zbirka muzejskih plakata, arhiv, fototeka, videoteka
ponedjeljak - petak: 10 - 12 h

> Knjižnica
ponedjeljak - petak: 10 - 14 h
T 01/4847-897
F 01/4847-913
E info@mdc.hr
W https://mdc.hr/
Kako doći do muzeja
tramvajima br. 1, 6 i 11 (Ilica) ili 12, 13, 14 i 17 (Frankopanska)
Parkiralište
MDC nema vlastitu garažu, ali ima omogućen pristup jednome parkirnome mjestu u dvorištu, koje se može koristiti uz najavu;
korisnici mogu parkirati i na obližnjem parkiralištu u Ilici 45 ili u obližnjoj garaži Tuškanac (parking se naplaćuje po satu)
Stručna vodstva
uz najavu
Fotografiranje
da
Muzejska trgovina
ne
Pristup za posjetitelje s invaliditetom
ne, prostorije MDC-a nalaze se na II. katu, pa pristup osobama s posebnim potrebama i kretanje u invalidskim kolicama nije moguće;
ako nas ne možete osobno posjetiti, obratite nam se pismenim putem, telefonom, faksom, e-mailom: info@mdc.hr ili pišite na e-mail adrese stručnih djelatnika MDC-a
OPĆI PODACI
STRUČNI DJELATNICI
STRUČNE SLUŽBE I USLUGE
Status A
Vrsta specijalizirani muzej -
Djelokrug državni
Osnivač država
Godina osnutka1955.
Ravnatelj Maja Kocijan
Voditelj
Muzej ima:
- knjižnicu (dostupna javnosti; voditelj: mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić)
- Arhiv muzeja i galerija RH (voditelj: Iva Validžija, dostupno javnosti)
- Arhiv Domovinskog rata (voditelj: Iva Validžija, dostupno javnosti)
- Personalni arhiv (voditelj: Iva Validžija, dostupno javnosti)

Muzej

O MUZEJU

Muzejski dokumentacijski centar (MDC) osnovan je 1955. g. na inicijativu dr. Antuna Bauera (1911. - 2000.), kolekcionara, muzeologa i utemeljitelja brojnih muzeja i zbirki u Hrvatskoj.

Danas je MDC središnja informacijsko-dokumentacijska i komunikacijska točka hrvatske muzejske zajednice, koordinator Sustava (mreže) muzeja, mjesto inicijativa, učenja i razmjene znanja i iskustava, osobito na području muzejske dokumentacije, informatizacije i zaštite građe.

MDC je svojim zbirkama i građom te uslugama otvoren stručnoj muzejskoj zajednici, studentima, učenicima, istraživačima i znanstvenicima, novinarima, kolekcionarima, ljubiteljima i proučavateljima umjetnosti, arheologije, etnologije, numizmatike i drugih disciplina, kao i ostalim korisnicima.

U komunikaciji MDC-a s javnošću važnu ulogu ima portal www.mdc.hr, na kojemu se mogu naći ovi sadržaji: svakodnevno aktualne vijesti o izložbama, novim izdanjima, skupovima, predavanjima i događanjima u hrvatskoj muzejskoj zajednioci; prikaz hrvatskih muzeja, njihovih zbirki i građe; informacije o MDC-u, njegovim stručnjacima, fondovima i projektima, uz mogućnost pretraživanja osam baza podataka; online publikacije MDC-a; linkovi na muzejske i baštinske portale te propisi i smjernice za rad u muzeju.

MDC posjeduje vrijednu Zbirku muzejskih plakata, koji sustavno prate djelatnost hrvatskih muzeja od 1950-ih godina do danas.

Od dokumentacijskih fondova, MDC raspolaže fototekom i videotekom, u kojima se čuvaju vizualni i audiovizualni zapisi o muzejima (zgradama, stalnim postavima, građi, izložbama, stručnjacima, aktivnostima).

Arhivsko gradivo obuhvaća dokumente o hrvatskim muzejima i galerijama, građu tematski vezanu za Domovinski rat (1991.-1995.) te dokumente, fotografije i audiovizualne zapise o muzejskim stručnjacima koji su svojim radom i angažmanom pridonijeli usponu muzejske struke i afirmaciji sredine u kojoj su živjeli.

Svi su fondovi dostupni korisnicima.

Registar muzeja, galerija i zbirki u RH kompleksna je baza podataka o muzejima, njihovim zbirkama, dokumentacijskim fondovima, stručnim djelatnicima i prostorima kojima raspolažu, a podaci iz Registra temelj su predstavljanja muzeja na mrežnim stranicama MDC-a. Registar muzeja, zbirki i riznica u vlasništvu vjerskih zajednica okuplja i prezentira podatke o tom specifičnom korpusu pokretne baštine.

Knjižnica MDC-a specijalizirana je knjižnica koja, s preko 50 000 jedinica rukopisne, tiskane i elektroničke građe te popratnim informacijskim pomagalima (katalozima, bazama podataka) i uslugama, pokriva područje znanja o muzejima i muzejskoj djelatnosti. Obuhvaća muzeološku literaturu te izdanja hrvatskih i stranih muzeja i galerija.

Od 1982. g. MDC priređuje jedinstvenu i tradicionalnu Izložbu izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija - predstavljanje godišnje produkcije izdanja hrvatskih muzeja i galerija.

MDC organizira i bijenalnu manifestaciju MUVI - reviju filmova i videa muzejske tematike, uz popratne tematske radionice.

Izložbe građe iz Zbirke muzejskih plakata, osobito onih koje je MDC objavio u povodu Međunarodnog dana muzeja, te građe iz dokumentacijskih fondova također su jedna od djelatnosti MDC-a.

Dugogodišnja i redovita izdavačka djelatnost MDC-a obuhvaća ponajprije časopise: muzeološki tematski godišnjak Muzeologiju (od 1953.), te Informaticu Museologicu (od 1970.), koja obrađuje aktualne muzejske teme; potom priručnike za praktični rad u muzejima, izvješća o radu muzeja - godišnji pregled rada muzeja, monografije, vodiče, kataloge izložaba, tekuće i tematske bibliografije, zbornike stručnih i znanstvenih skupova te elektroničke publikacije.                

MDC koordinira rad Sustava muzeja, u koji su uključeni svi hrvatski muzeji registrirani u Ministarstvu kulture i medija RH. Muzejska mreža utemeljena je radi uspostave jedinstvenoga stručnog pristupa obavljanju muzejske djelatnosti, izgradnje standarda djelatnosti, podupiranja kvalitetnijeg funkcioniranja muzeja na području zaštite, obrade i komunikacije muzejske baštine te radi ostvarivanja društvene uloge muzeja; jačanja međumuzejske suradnje i suradnje specijaliziranih stručnjaka u zajedničkim projektima te radi međusobne razmjene izložbi, usluga i savjeta, kao i podupiranja partnerstva među muzejima i drugim baštinskim i kulturnim institucijama.

Projekt informatizacije muzejske djelatnosti u Hrvatskoj nastavak je dugogodišnjih aktivnosti MDC-a na informatizaciji hrvatskih muzeja. MDC je koordinirao uvođenje programskog paketa za obradu muzejske građe, do 2018. godine provodio backup podataka iz muzejskih baza podataka te i nadalje kontinuirano pruža stručne savjete o obradi muzejske građe, sa svrhom poboljšanja računalne obrade muzejskih predmeta.

Putem tečajeva, predavanja i seminara MDC provodi edukaciju muzejskog osoblja, organizira predavanja domaćih i stranih stručnjaka o različitim aspektima rada u muzejima, seminare, okrugle stolove, predavanja o aktualnim temama i muzejskoj problematici te promocije i prezentacije publikacija i projekata.

Usto redovito organizira radionice o obradi muzejske građe i vođenju muzejske dokumentacije, tečajeve posvećene čuvanju muzejskih zbirki, odnosno preventivnoj zaštiti muzejske građe i preventivnoj zaštiti slika te tečajeve namijenjene pristupnicima stručnih ispita za muzejska zvanja.

MDC organizira i provodi polaganje stručnih ispita za muzejska zvanja.

Još od 1980. g. MDC je koordinator obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, te svake godine objavljuje prigodni tematski plakat. Mnogi plakati koje je MDC objavio u povodu Međunarodnog dana muzeja nagrađeni su na međunarodnim manifestacijama.

Projekt popisivanja, procjene i evaluacije ratnih šteta na muzejima i muzejskoj građi, nastalih tijekom Domovinskog rata 1991. -1995. -1997. u Hrvatskoj, rezultat je dugogodišnjeg posla što su ga uz stručnjake MDC-a obavili i brojni suradnici, a podaci su objavljeni u knjizi i na webu. Evidencija se kontinuirano dopunjava podacima o povratu otuđene građe.

Projektom online prezentacije Donacija gradu Zagrebu ostvaruje se osnovna želja donatora - učiniti donirane zbirke pristupačnima najširoj publici.

MDC izrađuje različite muzeološke koncepcije: idejne prijedloge djelovanja muzeja i koncepcije muzejskih postava; vodi muzejsku statistiku radi stjecanja uvida u stanje i trendove u pojedinim segmentima muzejske djelatnosti i u muzejima općenito.

Poslanje muzeja

Već pola stoljeća surađujemo s muzejskim stručnjacima i muzejima:
- kako bismo svojim aktivnostima učinili da hrvatski muzeji budu još efikasniji, utjecajniji, prepoznatljiviji i glasniji
- kako bismo zaštitili raznolikost i bogatstvo muzejskih sadržaja
- kako bismo osnažili smisao za vrijednosti prošlosti i suvremenosti
- kako bismo uspostavili i njegovali vezu sa svim sektorima koji se bave baštinom i muzejima.

Zbirke

OSTALE ZBIRKE
MUZEJSKE ZBIRKE
Zbirka muzejskih plakata ; voditelj: Tončika Cukrov
dokumentarna, umjetnička

 

Muzej u fondovima MDC-a

Plakatoteka (103)

Godina 2010.
Godina 2009.
Naslov GLOBALOCAL
Godina 2002.
 
Svi rezultati
 

Personalni arhiv (6)

Antun Bauer

Ustanova Gliptoteka HAZU, Hrvatski školski muzej, Muzejski dokumentacijski centar

Mira Heim

Ustanova Gimnazija "M. Blazina" Labin, Trgovinska škola Zagreb, Muzejski dokumentacijski centar

Ružica Marić

Ustanova Gradski muzej Vukovar, Muzejski dokumentacijski centar

Vladimira Pavić

Ustanova Muzejski dokumentacijski centar, Muzej Međimurja Čakovec, Samoborski muzej

Tomislav Sladojević Šola

Ustanova Galerije grada Zagreba, Muzejski dokumentacijski centar, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
Svi rezultati
 

Katalog knjižnice (193)

Informatica Museologica

Sv. 53 (2022.)
Zagreb, Muzejski dokumentacijski centar, 2023

Muzeologija

Sv. 60 (2023.)
Zagreb, Muzejski dokumentacijski centar, 2023
 
Svi rezultati