HRVATSKI MUZEJI I ZBIRKE ONLINE
muzEJ!
HR | EN

PRETRAŽIVANJE

fraza ključna riječ sve muzeji zbirke predmeti

MUZEJI

status grad vrsta muzeja
muzejske zbirke dokumentacijski fondovi arhiv
knjiznica preparatorska radionica restauratorska radionica
 
 

 
grad
vjerska zajednica
konzervatorski odjel
 

ZBIRKE

naziv zbirke (upišite naziv ili dio naziva) vrsta zbirke muzej
vrsta građe materijal grad
teritorij s kojega građa potječe vremensko razdoblje
 

PREDMETI

naslov muzej vrsta zbirke vrsta predmeta
autor datum ili razdoblje materijal i tehnika
natpisi i oznake tema opis
 
 
ADRESA
Stari magistrat - Trg dr. Leandera Brozovića 1, 48000 Koprivnica
Koprivničko-križevačka županija
RADNO VRIJEME
Muzej grada Koprivnice
Ponedjeljak-Petak: 8,00-15,00
Subota-Nedjelja: 10,00-13,00
Blagdani: zatvoreno
Galerija Koprivnica
Ponedjeljak: 8,00-15,00
Utorak-Petak: 10,00-18,00
Subota-Nedjelja: 10,00-14,00
Blagdani: zatvoreno
Galerija Mijo Kovačić
Ponedjeljak: 8,00-15,00
Utorak-Petak: 10,00-18,00
Subota-Nedjelja: 10,00-14,00
Blagdani: zatvoreno
Galerija naivne umjetnosti, Hlebine
Utorak-Petak: 10,00-18,00
Subota-Nedjelja: 10,00-14,00
Ponedjeljak i blagdani: zatvoreno
T 048/642-538, 048/622-307
F 048/222-871
E info@muzej-koprivnica.hr
W http://www.muzej-koprivnica.hr
Kako doći do muzeja
Od željezničkoga i autobusnog kolodvora osobnim vozilom za oko 10 minuta.
Sa sjeverne strane od Zrinskog trga pješice Gradskim parkom i ulicom Đure Estera (200 m).
Parkiralište
da
Stručna vodstva
Stručno vodstvo posebno je potrebno zatražiti (barem 2 dana prije dolaska), odnosi se na grupu od minimalno 15 do najviše 50 posjetitelja u jednom obilasku, a moguće ga je naručiti u tijeku radnog vremena i izvan radnog vremena, na hrvatskom, engleskom, francuskom, talijanskom i češkom jeziku.
Grupni posjeti
Grupu čini minimalno 15 do najviše 50 osoba u jednom obilasku
Fotografiranje
Većina muzejskih prostora u Koprivnici i Hlebinama mogu se koristiti za snimanje i fotografiranje uz prethodnu najavu i suglasnost ravnatelj.
Cijena ulaznice
Odrasli: 20,00 kn
Studenti i umirovljenici: 15,00 kn
Učenici: 10,00 kn
Obiteljska ulaznica (min. 4 posjetitelja): 50,00 kn
Posebene pogodnosti:
Skupna ulaznica (grupa od min. 15 posjetitelja)-popust 20%
Besplatan ulaz-otvorenje svih izložbi, djeca do 7 godina, članovi HMD-a, članovi ICOM-a, voditelji grupa
Osnovne škole s područja Grada Koprivnice, u okviru školskog programa upoznavanja sa zavičajnom povijesti, također ostvaraju pravo na besplatan ulaz.
Muzejska trgovina
Da, U muzejskoj trgovini prodaju se suveniri (razglednice, bedževi, bookmarkeri, penkala, privjesci), magnetići, podlošci za čaše, pločice, ovali, platnene torbe, rokovnici, šalice, majice i kutije uspomena, publikacije biblioteke podravskog zbornika i katalozi izložbi.
Pristup za posjetitelje s invaliditetom
Djelomičan, u prizemlje Muzeja, Galerije Mijo Kovačić i Galerije naivne umjetnosti Hlebine.
OPĆI PODACI
STRUČNI DJELATNICI
STRUČNE SLUŽBE I USLUGE
Muzej ima:
- stalni postav
- povremene izložbe
- knjižnicu (dostupna javnosti; voditelj: Marina Markanović)

Zbirke

Zbirka pretpovijesti

Vrsta zbirke arheološka
Voditelj Ivan Valent
Broj predmeta 2059
Vrsta građe pokretni arheološki materijal
Teritorij Podravina
Vremensko razdoblje 5. tisuć. pr.Kr. – 1. st. pr.Kr.
Materijal keramika; metal; kamen; kost
Url http://www.muzej-koprivnica.hr/zbirke/arheologija/zbirka-pretpovijesti/

Zbirka pretpovijesti Muzeja grada Koprivnice posjeduje vrlo vrijedne nalaze u proučavanju razdoblja pretpovijesnog razvitka u kontinentalnoj Hrvatskoj. Zbirka zasad broji 1.861 predmet, a u muzejskom spremištu čuva se i veća količina studijskog materijala (ulomci keramičkog posuđa). Većina tih predmeta prikupljena je u brojnih arheološkim iskopavanjima svih dosadašnjih arheologa Muzeja (S. Kolar, Z. Markovića, I. Kulenović, R. Čimin) među kojima su najznačajniji sljedeći lokaliteti: Koprivnički Bregi – Seče, Koprivnička Rijeka – Rudina, Koprivnički Ivanec – Piškornica, Koprivnica – Cerine VII, Delovi – Grede I, Draganovec – Farkašić i Virje – Volarski breg. Pored toga, predmeti su prikupljani i terenskim pregledima, a jedan manji dio čine slučajni metalni i kameni nalazi iz podravskih šljunčara.
Prijašnji kustosi arheolozi Muzeja grada Koprivnice ponajviše su se bavili istraživanjem pretpovijesnih lokaliteta pa je tako Zbirka pretpovijesti među najvećim muzejskim zbirkama (1.861). Čuva se iznimno velika količina studijske građe (keramika) s brojnih lokaliteta istraživanih u posljednjih 50 godina.
U Podravini za sada ne postoji niti jedan lokalitet koji bi se sa sigurnošću mogao pripisati starijem kamenom dobu, ali postoje tragovi naseljavanja u mlađem kamenom dobu na lokalitetima Torčec - Pod Vratnec i Virje - Trnje gdje je prikupljena manja količina keramičkih i kamenih predmeta. Određene slučajno pronađene kamene predmete (sjekire, klinovi, čekići) s raznih drugih lokaliteta teško je vremenski determinirati pa postoji mogućnost kako dio njih pripada i tom razdoblju, iako su većinom determinirane u vrijeme bakrenog doba.
Početkom bakrenog doba (3500.–3200.g.pr.Kr.) na položaju Seče kod Koprivničkih Bregi u razdoblju od 1979. do 1987. g. tijekom 6 kampanja istražena su 23 ukopana objekta koji su zbog mnoštva vlastitih posebnosti izdvojeni u vlastitu regionalnu kulturnu varijantu tipa „Seče“ Sopotske kulture, a koja istovremeno egzistira s nizom kultura Karpatske kotline, Podunavlja i srednjeeuropskog kulturnog kruga. Razdoblje srednjeg bakrenog doba (3200.–2700.g.pr.Kr.) obilježila je lasinjska kultura potvrđena na lokalitetima Seče, Cerine III kod Koprivnice te Vojnik 1 i Zasek 1 kod Koprivničkog Ivanca. Krajem bakrenog doba u Podravinu dolazi kasnovučedolska kultura (1850.–1800.g.pr.Kr.) istraživana na lokalitetu Koprivnička Rijeka Rudina I 1978. i 1979.g., s izuzetno vrijednim predmetima u vrijeme ekspanzije te kulture prema zapadu.
Brončano doba u Hrvatskoj označava značajan tehnološki napredak u metalurgiji upotrebom nove legure (bronca), ali i pojavom nomadskih stepskih populacija koje donose novinu u sahranjivanju pokojnika putem spaljivanja i polaganja u keramičku urnu. Početak brončanog doba u Podravini je obilježen pojavom tzv. licenskokeramičke kulture (1700.–1600.g.pr.Kr.), čijih je materijalnih ostataka ponajviše istraženo na lokalitetima Koprivnički Ivanec – Piškornica (1980., 1981., 1984.) i Koprivnica – Cerine III (1985.), a pored takvih nalaza prisutna je i panonska inkrustrirana keramika s ishodištem u istočnoj Mađarskoj. Od arheološki istraživanih lokaliteta posljednja faza brončanog doba utvrđena je na lokalitetima Cerine VII kod Koprivnice (1994., 2002.–2003.) i Volarskom bregu kod Virja (2010.), a vezuje se uz Kulturu polja sa žarama. Razdoblju brončanog doba pripada i veći broj slučajno pronađenih metalnih predmeta u antropogenim jezerima Šoderica kod Botova, Jegeniš kod Legrada i Prosenice u Gabajevoj Gredi (mačevi, bodeži, koplja).
I početak željeznog doba povezan je uz napredak u metalurgiji, odnosno korištenje željeza kao novog i kvalitetnijeg metala. Na lokalitetu Farkašić kod Draganovca (1981.) pronađena je velika „lončarska“ jama s mnoštvom piramidalnih utega te finog uglačanog posuđa crne boje, dok je u zaštitnim radovima lokaliteta Grede I kod Delova 1982. g. istražen dio naselja s prijelaza brončanog u željezno doba. Početkom 4.st.pr.Kr. započinje mlađe željezno doba dolaskom keltskih ratničkih populacija, a u zbirci se nalaze razni predmeti pronađeni na iskopavanjima lokaliteta Vlaško polje i Grede I kod Delova (1974., 1982.) te Volarski breg kod Virja (2010.). Pored toga, veći broj latenskih kopalja pronađen u šljunčarama Šoderica kod Botova i Jegenišu kod Legrada daje ukazati na mogućnost postojanja kasnolatenskog groblja ili nekoliko grobalja u neposrednoj blizini prijelaza preko rijeke Drave.
Zbirka pretpovijesti pruža razvojni pregled naseljavanja Podravine od mlađeg kamenog doba pa do kraja mlađeg željeznog doba kada u sjevernu Hrvatsku dolaze Rimljani. Osim brojnog keramičkog posuđa, posebno je zanimljiv repertoar metalnih nalaza oružja i nakita te neki drugi nalazi koji upotpunjuju spoznaje o svakodnevnim aktivnostima i životu ljudi u različitim vremenskim periodima razdobljima.