HRVATSKI MUZEJI I ZBIRKE ONLINE
muzEJ!
HR | EN

PRETRAŽIVANJE

fraza ključna riječ sve muzeji zbirke predmeti

MUZEJI

status grad vrsta muzeja
muzejske zbirke dokumentacijski fondovi arhiv
knjiznica preparatorska radionica restauratorska radionica
 
 

 
grad
vjerska zajednica
konzervatorski odjel
 

ZBIRKE

naziv zbirke (upišite naziv ili dio naziva) vrsta zbirke muzej
vrsta građe materijal grad
teritorij s kojega građa potječe vremensko razdoblje
 

PREDMETI

naslov muzej vrsta zbirke vrsta predmeta
autor datum ili razdoblje materijal i tehnika
natpisi i oznake tema opis
 
 
ADRESA
Dvor Trakošćan, 42253 Bednja
Varaždinska županija
RADNO VRIJEME
- 1. travnja - 31. listopada:
svakog dana 10 - 18 h

- 1. studenog - 31. ožujka:
svakog dana 9 - 16 h
T 042/796-281, 796-422
F 042/796-420
E dvor@trakoscan.hr
W http://www.trakoscan.hr
Kako doći do muzeja
osobnim vozilom ili autobusom
Parkiralište
da, u podnožju dvorca, udaljeno 500 m
Stručna vodstva
uz najavu na tel. 042/796-281 ili na e-mail: dvor@trakoscan.hr
strani jezik: engleski
cijena: 200 kn po grupi (grupa može imati do 50 osoba)
Grupni posjeti
nema grupnih ulaznica
Fotografiranje
ne
Cijena ulaznice
1. Park- besplatan ulaz
2. Park+dvorac: odrasli 40 kn
učenici (do 18 godina) 20 kn
3. Djeca do 7 godina imaju besplatan ulaz u park i dvorac
4. Članovi ICOM-a, HMD-a i sl. udruženja: besplatan ulaz
Muzejska trgovina
prodaju se suveniri i publikacije
Restoran / kafić
- restoran / caffe
Pristup za posjetitelje s invaliditetom
ne
OPĆI PODACI
STRUČNI DJELATNICI
STRUČNE SLUŽBE I USLUGE
Status A
Vrsta specijalizirani muzej - povijesni
Djelokrug lokalni
Osnivač država
Godina osnutka1953.
Ravnatelj Adam Pintarić
Voditelj
Muzej ima:
- stalni postav
- povremene izložbe
- knjižnicu (nedostupna; voditelj: Andreja Srednoselec)
- muzejsku trgovinu
- restoran / caffe

Zbirke

Zbirka arhivskog gradiva

Vrsta zbirke arhivska, povijesna
Voditelj Ivan Mravlinčić
Broj predmeta 265
Vrsta građe dokumenti
Teritorij srednjoeuropski prostor
Vremensko razdoblje 1. polovica 18. st.- 1. polovica 20. st.
Materijal papir

Velikaški rod Draškovića aktivno je sudjelovao četiri stoljeća u političkim, vojnim i vjerskim zbivanjima na prostoru Habsburške Monarhije te imao značajan utjecaj na društvena zbivanja u Hrvatskoj. Zbirka arhivskog gradiva, koja je isključivo vezana uz Draškoviće, zatečena je u njihovom titularnom dvorcu Trakošćanu. Najstariji spis je onaj Katarine Brandis (1. pol. 18. st.), supruge hrvatskog bana Ivan V. Draškovića. Zatim dolazi gradivo njenih unuka Ivana VIII. i Franje I. (2. pol. 18. st.), djece Josipa Kazimira. Pronalazi se i nešto gradiva nastalog djelovanjem Jurja VI. (pol. 19. st.), obnovitelja dvorca te brata Karla I. Najviše dokumenata sačuvano je od Ivana IX. i supruge Julijane Erdödy, hrvatske slikarice (2. pol. 19. i početak 20. st.). Najmlađi stvaratelj gradiva ovog fonda je Ivan XI. (1. pol. 20. st.).

Glavnina fonda obitelji Drašković otpremljena je u ožujku 1945. godine u Hrvatski državni arhiv (HR-HDA-711). Zaostali dokumenti čine sadašnju zbirku arhivskog gradiva, stoga je ona necjelovita. U trakošćanskom muzeju čuva se malo arhivskog gradiva te u odnosu na ukupan obiteljski fond čini tek 3 %, obuhvaća duže vremensko razdoblje i mnogo osoba, ali ne daje potpunu sliku niti o jednom pojedincu ili imanju. Međutim, nadopunjuje građu iz Hrvatskog državnog arhiva. Sačuvano arhivsko gradivo u nesređenom stanju 1998. godine preuzeo je Državni arhiv u Varaždinu kao depozit iz Dvora Trakošćan. Vraćano je 1999. godine u sistematiziranome i inventiranome stanju (Analitički inventar obiteljskog fonda Drašković) te je bilo odvojeno od ostatka muzejske građe, odnosno nije bilo u sastavu tada jedinstvene kulturno-povijesne zbirke. Novim inventiranjem, snimanjem i digitalnom obradom tijekom 2019. godine stvorena je zbirka arhivskog gradiva kao kulturno dobro.

Gradivo je podijeljeno u dvije skupine: u prvoj, Posjedi obitelji Drašković, dokumenti su odvojeni prema imanjima, a u drugoj, Obiteljski spisi, prema pojedinim članovima obitelji. U svakoj od tih skupina dokumenti su poredani kronološkim redoslijedom. Obuhvaćeni su gotovo svi posjedi, no s malim brojem dokumenata. Najviše ih ima o vlastelinstvima Trakošćan i Sellye, dok je za Klenovnik sačuvana gotovo potpuna računovodstvena dokumentacija za jednu godinu (1835.). Neke od tih skupina bile su velike (Uprava dobara, Trakošćan, Baranya Sellye, Janko Drašković, Ivan IX., Julijana Erdödy, Ivan XI.) pa je unutar njih izvršena podjela na podskupine prema vrsti gradiva koje su sadržavale, a unutar podskupine kronološki su poredani dokumenti. Iznimke su jedino podskupine kod Janka i Ivana IX., gdje su zbog obima korespondenti poredani abecednim redom, bez obzira na vrijeme nastanka. Obiteljske spise uglavnom čine pisma, zadužnice i namire, računi, ugovori, sudski spisi te osobni dokumenti. Oblikovana je još jedna skupina Miscellanea koja sadrži mješovite dokumente drugih obitelji (Erdödy, Batthyany, Kulmer) te one nepoznate provenijencije. U njoj se nalazi trinaest dokumenata poredanih kronološkim redoslijedom.

Dokumentarna građa iz ostavštine Drašković registrirana je kao Zbirka arhivskog gradiva te je obrađena kao ostali muzejski predmeti prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi. Uvedena je i u jedinstvenu inventarnu knjigu muzejskih predmeta. Broji 265 inventarnih oznaka koje fizički sadrže 1432 predmeta (dokumenta), a po tipologiji spada u povijesni tip zbirke.

Cjelokupna građa čuva se u muzejskom spremištu i raspoređena je u četiri kutije. Omoti sadrže sljedeće podatke: jedinica upisa sa starom signaturom kao rednim brojem i novim inventarnim oznakama, mjesto, datum, količina dokumenta, ako sadrže jedan ili više dokumenata, te kratki sadržaj i bilješke.