HRVATSKI MUZEJI I ZBIRKE ONLINE
muzEJ!
HR | EN

PRETRAŽIVANJE

fraza ključna riječ sve muzeji zbirke predmeti

MUZEJI

status grad vrsta muzeja
muzejske zbirke dokumentacijski fondovi arhiv
knjiznica preparatorska radionica restauratorska radionica
 
 

 
grad
vjerska zajednica
konzervatorski odjel
 

ZBIRKE

naziv zbirke (upišite naziv ili dio naziva) vrsta zbirke muzej
vrsta građe materijal grad
teritorij s kojega građa potječe vremensko razdoblje
 

PREDMETI

naslov muzej vrsta zbirke vrsta predmeta
autor datum ili razdoblje materijal i tehnika
natpisi i oznake tema opis
 
 
ADRESA
Trg opatice Čike 1, 23000 Zadar
Zadarska županija
ADRESA
- radionice u samostanu sv. Nikole, Božidara Petranovića bb, 23000 Zadar
- Crkva sv. Donata - Trg Ivana Pavla II., 23000 Zadar
RADNO VRIJEME
> Muzej – stalni postav
- 1. siječnja – 31. ožujka:
ponedjeljak – petak 9 - 14 h
subota 9 – 13 h
- 1. travnja – 30. travnja:
ponedjeljak - subota 9 - 15 h
- 1. svibnja - 31. svibnja:
ponedjeljak - subota 9 - 17 h
- 1. lipnja – 30. lipnja:
ponedjeljak - nedjelja 9 - 20 h
- 1. srpnja – 31. kolovoza:
ponedjeljak – nedjelja 9 – 22 h
- 1. rujna – 30. rujna:
ponedjeljak – nedjelja 9 – 21 h
- 1. listopada – 15. listopada:
ponedjeljak – nedjelja 9 – 19 h
- 16. listopada – 31. listopada:
ponedjeljak – nedjelja 9 – 17 h
- 1. studenoga – 31. prosinca:
ponedjeljak – petak 9 – 14 h
subota 9 – 13 h.


> Crkva sv. Donata
- 1. siječnja - 31. ožujka:
otvoreno po najavi
- 1. travnja - 31. svibnja:
ponedjeljak - nedjelja 9 - 17 h
-1. lipnja - 30. lipnja:
ponedjeljak - nedjelja 9 - 21 h
- 1. srpnja - 31. kolovoza:
ponedjeljak - nedjelja 9 - 22 h
- 1. rujna - 30. rujna:
ponedjeljak - nedjelja 9 - 21 h
- 1. listopada – 15. listopada:
ponedjeljak – nedjelja 9 – 19 h
- 16. listopada – 31. listopada:
ponedjeljak – nedjelja 9 – 17 h
- 1. studenog - 31. prosinca:
otvoreno po najavi

Moguće su najave grupnih posjeta izvan radnog vremena.
T 023/250-516, 250-542
F 023/251-033
E zklanac@amzd.hr
W http://www.amzd.hr
Kako doći do muzeja
autobusnom linijom Autobusni kolodvor - Poluotok
Parkiralište
javno parkiralište udaljeno 30 m
Stručna vodstva
najavu za stručna vodstva kontaktirati djelatnika za odnose s javnošću na telefon 023/250-613, mobitel 091 4254089 ili e-mail: mbrkic@amzd.hr
vodstvo na stranom jeziku: engleski, a cijena je 200 kn
Grupni posjeti
grupu čini min. 10 osoba;
potrebno je najaviti na telefon 023/250-613, mobitel 091/4254-089 ili na e-mail: mbrkic@amzd.hr

Moguće su najave grupnih posjeta izvan radnog vremena.

Fotografiranje
da, uz dopuštenje
Cijena ulaznice
> Muzej
djeca iznad 10 godina i odrasli: 30 kn
učenici, studenti i umirovljenici (grupe): 12 kn, sa stručnim vodstvom: 15 kn
ostale grupe: 20 kn
voucheri: 20 kn
grupni posjeti izvan radnog vremena: 35 kn, sa stručnim vodstvom: 40 kn
predškolske ustanove, domovi i domovi za nezbrinutu djecu, djeca do 10 godina, invalidi domovinskog rata, slijepe i slabovidne osobe ne plaćaju ulaznicu


> Crkva sv. Donata
djeca iznad 10 godina i odrasli: 20 kn
učenici, studenti i umirovljenici (grupe): 12 kn
ostale grupe: 15 kn
voucheri: 15 kn
predškolske ustanove, domovi i domovi za nezbrinutu djecu, djeca do 10 godina, invalidi domovinskog rata, slijepe i slabovidne osobe ne plaćaju ulaznicu

> Muzej + Crkva sv. Donata (objedinjena ulaznica)
individualna ulaznica: 40 kn
grupna ulaznica: 25 kn

Muzejska trgovina
na recepciji Muzeja prodaju se suveniri i publikacije
Pristup za posjetitelje s invaliditetom
ne
OPĆI PODACI
STRUČNI DJELATNICI
STRUČNE SLUŽBE I USLUGE
Status A
Vrsta specijalizirani muzej - arheološki
Djelokrug regionalni
Osnivač država
Godina osnutka1832.
Sastavne jedinice
Arheološki muzej Zadar - Muzej ninskih starina

Ravnateljdr. sc. Jakov Vučić
Voditelj
Muzej ima:
- stalni postav
- restauratorsku radionicu (voditelj: Marija Zorica)
- restauratorsku radionicu (voditelj: Frane Šunić)
- preparatorsku radionicu (voditelj: Marija Zorica)
- knjižnicu (dostupna javnosti; voditelj: Marina Maruna)

Muzej

O MUZEJU

Muzej je osnovan 1832. g. kao dio kompleksnoga Narodnog ili Pokrajinskog muzeja Dalmacije i jedan je od najstarijih u Hrvatskoj. Smješten je u zgradi na forumu (trgu) rimskog Iadera, koju je 1972. g. projektirao Mladen Kauzlarić.

U stalnom postavu izložena je prapovijesna i srednjovjekovna i antička zbirka.

Srednjovjekovna (starohrvatska) zbirka, postavljena u prizemlju Muzeja, tematski koncipirana još 1974. g. prema tipološko-kronološkom načelu, predstavlja materijalnu kulturu sa širega zadarskoga područja, i to od doseljenja Hrvata u ove krajeve početkom 7. st. do propasti hrvatske narodne dinastije početkom 12. st.
Među grobnim nalazima vrijednošću se ističe grob starohrvatskoga ratnika konjanika i grob "Majke s djetetom" s groblja Nin-Ždrijac, datiran u sredinu 9. st.
Posebna su cjelina stalnog postava kameni spomenici - dijelovi crkvenog namještaja: ciboriji, oltarne pregrade, ukrasni dijelovi arhitekture (portali, prozori) i sarkofazi, bogato ukrašeni karakterističnim pleternim i biljnim motivima u plitkom reljefu.
Spomenici iz 11. st. imaju iznimnu vrijednost u razvoju skulpture jer navješćuju nov umjetnički stil - romaniku. To su pluteji iz crkve sv. Nediljice i crkve sv. Lovre s narativnim prikazima, ciborij prokonzula Grgura te portal crkve sv. Lovre iz Zadra. Ranoromaničke pluteje (oltarne pregrade) iz crkve sv. Nediljice A. Malraux je uvrstio u svoj "imaginarni muzej" najreprezentativnijih djela svjetske kulturne baštine.
Važno mjesto i u povijesnom smislu imaju spomenici s uklesanim natpisima, primjerice imena darovatelja i vladara.

Antička zbirka, postavljena je na prvom katu Muzeja. Dovršena je 2014. godine. Prikazuje različite segmente razvoja i života u Zadru i na širem prostoru od vremena dolaska Rimljana do početka srednjega vijeka.

Brojnim atraktivnim spomenicima od kamena, keramike, metala i stakla na pristupačan i atraktivan način prikazan je svakodnevni život stanovnika, od rođenja do smrti. Zasebno su obrađene teme osvajanja, izgradnje, trgovine, religije, umjetnosti, zabave i pogrebnih običaja.

U zaključnom dijelu zbirke izloženi su svijetski poznati kipovi rimskih careva iz Nina.

Na drugom katu izloženo je više od 1 800 najvrednijih primjeraka prapovijesne arheološke građe iz kamenoga i metalnog doba (od oko 10 000 g. pr. Krista do dolaska Rimljana).
Starije kameno doba predstavljaju uporabni predmeti (strugala, rezala, šiljci i sl.) izrađeni od kremena i lokalnih vrsta kamena.
Neolitik je najvećim dijelom predstavljen odabranim primjercima keramike, kamenih i koštanih predmeta koji ilustriraju svakodnevni život, duhovnost i umjetničke dosege kultura koje su svoj procvat u sjevernoj Dalmaciji doživjele u rasponu od 7 000 do 2 500 godina pr. Krista. Svaka od tri neolitičke faze - smilčićka, danilska i hvarska kultura, odlikuje se specifičnom keramikom. Osobitost su posude na četiri noge (ritoni) te primjerci realističnih i stiliziranih životinjskih i ljudskih likova kao odraz umjetničkih i duhovnih pojava simboličnoga i obrednog značenja.
Metalna doba povezuju se s kulturom starih Liburna, čije su razvojne faze predočene kronološkim slijedom i odabirom građe pretežno iz grobnih cjelina i naseobina u Ninu, Nadinu i Radovinu. Među izloženim predmetima prevladavaju različiti oblici nakita, koji je najčešći grobni prilog (fibule, privjesci, ukrasne igle, naušnice, naljepci, ogrlice, vezice za pojas i dr.).


Crkva sv. Donata (Sv. Trojstva)
Rotonda sv. Donata (9. st.) pripada najvrednijim spomenicima predromaničkoga graditeljstva ranoga srednjeg vijeka u Hrvatskoj. Do 15. st. nazivala se crkvom Sv. Trojstva, a od tada nosi ime sv. Donat, po biskupu koji ju je dao sagraditi.

Po tipu gradnje slijedi oblike dvorskih crkava kružnog tlocrta od ranobizantskoga do karolinškog razdoblja, no ističe se originalnošću svoga cilindričnog oblika i dvostrukoga unutarnjeg prostora te grubom monumentalnošću. Troapsidalno svetište s radijalno postavljenim apsidama nosi već obilježja srednjovjekovne gradnje.

Crkva je izgrađena od brojnih ulomaka arhitekture s rimskoga foruma. Iz nje potječu vrijedni primjerci najranijeg sloja predromaničke plastike u Dalmaciji. Osobito su vrijedni primjerci drvenih greda s rovašenom dekoracijom.

 

Povijest Arheološkog muzeja Zadar neraskidivo je vezana za Sv. Donat. U njemu je od 1893. do 1954. g. bio izložen muzejski postav.


Sv. Donat ima izvanredna akustična obilježja, pa se u njemu već desetljećima održavaju glazbene priredbe.

Poslanje muzeja

Misija Arheološkog muzeja Zadar je razvijanje svih segmenata muzejske djelatnosti na korist društva u kojem djeluje, sistematsko čuvanje, zaštita, prikupljanje i istraživanje arheološke baštine na prostoru djelovanja Muzeja te sustavno izlaganje, komuniciranje i publiciranje arheološke baštine.

Zbirke

DOKUMENTACIJSKI ODJEL
KNJIŽNICA
ODJEL KOPNENE ARHEOLOGIJE
MUZEJSKE ZBIRKE
Zbirka antičke sitne brončane i keramoplastike; voditelj: dr. sc. Kornelija Giunio
arheološka

Zbirka antičke skulpture; voditelj: dr. sc. Kornelija Giunio
arheološka

Zbirka antičkih epigrafskih spomenika; voditelj: dr. sc. Kornelija Giunio
arheološka

Zbirka antičkih Firma svjetiljki; voditelj: dr. sc. Jakov Vučić
arheološka

Zbirka antičkih fresaka i mozaika; voditelj: Timka Alihodžić
arheološka

Zbirka antičkih predmeta svakodnevne upotrebe (VARIA); voditelj: dr. sc. Kornelija Giunio
arheološka

Zbirka antičkih svjetiljki; voditelj: dr. sc. Jakov Vučić
arheološka

Zbirka antičkog nakita; voditelj: Timka Alihodžić
arheološka

Zbirka antičkog novca; voditelj: dr. sc. Jakov Vučić
arheološka

Zbirka antičkog oružja i oruđa; voditelj: dr. sc. Kornelija Giunio
arheološka

Zbirka antičkog stakla; voditelj: Timka Alihodžić
arheološka

Zbirka arhitektonske dekoracije; voditelj: dr. sc. Kornelija Giunio
arheološka

Zbirka fibula; voditelj: dr. sc. Kornelija Giunio
arheološka

Zbirka gagata i jantara; voditelj: dr. sc. Kornelija Giunio
arheološka

Zbirka gema; voditelj: dr. sc. Kornelija Giunio
arheološka

Zbirka kamenih urni; voditelj: Timka Alihodžić
arheološka

Zbirka kasnoantičkih svjetiljki; voditelj: dr. sc. Jakov Vučić
arheološka

Zbirka kasnoantičkog novca; voditelj: dr. sc. Jakov Vučić
arheološka

Zbirka keramičkih posuda; voditelj: Timka Alihodžić
arheološka

Zbirka koštanih predmeta; voditelj: Timka Alihodžić
arheološka

Zbirka opeka; voditelj: Timka Alihodžić
arheološka

Zbirka ranokršćanskih kamenih spomenika; voditelj: dr. sc. Jakov Vučić
arheološka

Zbirka ranokršćanskih predmeta od stakla, metala i kosti; voditelj: dr. sc. Jakov Vučić
arheološka

ODJEL ZA MARKETING I ODNOSE S JAVNOŠĆU
ODJEL ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU
MUZEJSKE ZBIRKE
Zbirka afričke keramike; voditelj: dr. sc. Smiljan Gluščević
arheološka

Zbirka amfora; voditelj: dr. sc. Smiljan Gluščević
arheološka

Zbirka brodolom Silba-Grebeni iz 1. st.; voditelj: dr. sc. Smiljan Gluščević
arheološka

Zbirka brodolom Silba-Grebeni iz 17. st.; voditelj: dr. sc. Smiljan Gluščević
arheološka

Zbirka drveta, konopa i vlakana; voditelj: Dušanka Romanović
arheološka

Zbirka grube egejske keramike; voditelj: Dino Taras
arheološka

Zbirka istočnojadranskih čaša tankih stijenki; voditelj: dr. sc. Smiljan Gluščević
arheološka

Zbirka istočnomediteranske B sigillate; voditelj: dr. sc. Smiljan Gluščević
arheološka

Zbirka italske keramike tankih stijenki; voditelj: dr. sc. Smiljan Gluščević
arheološka

Zbirka keramike nepoznate proizvodnje i namjene; voditelj: dr. sc. Smiljan Gluščević
arheološka

Zbirka koštanih predmeta; voditelj: Dušanka Romanović
arheološka

Zbirka metalnih predmeta; voditelj: Dušanka Romanović
arheološka

Zbirka novca; voditelj: Dino Taras
arheološka, numizmatička

Zbirka opeka; voditelj: Dušanka Romanović
arheološka

Zbirka ostale istočnomediteranske sigillate; voditelj: dr. sc. Smiljan Gluščević
arheološka

Zbirka panonske keramike; voditelj: dr. sc. Smiljan Gluščević
arheološka

Zbirka poklopaca i čepova amfora; voditelj: Dino Taras
arheološka

Zbirka staklenih predmeta; voditelj: dr. sc. Smiljan Gluščević
arheološka

Zbirka svjetiljki; voditelj: Dino Taras
arheološka

Zbirka zapadnomediteranske sigillate; voditelj: Dušanka Romanović
arheološka

PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKI ODJEL
PRAPOVIJESNI ODJEL
RESTAURATORSKO-KONZERVATORSKI ODJEL
OSTALE ZBIRKE
MUZEJSKE ZBIRKE
Eneolitička zbirka; voditelj: Natalija Čondić
arheološka

Grčko-helenistička zbirka; voditelj: Natalija Čondić
arheološka

Mezolitička zbirka; voditelj: Natalija Čondić
arheološka

Paleolitička zbirka; voditelj: Natalija Čondić


Zbirka apulske uvozne keramike; voditelj: Natalija Čondić
arheološka

Zbirka dr. D. V. Snjegovoja; voditelj: Natalija Čondić
arheološka

Zbirka epigrafskih spomenika
arheološka

Zbirka glazirane keramike; voditelj: dr. sc. Hrvoje Manenica
arheološka

Zbirka kamenih spomenika
arheološka

Zbirka keramike
arheološka

Zbirka keramike brončanoga doba; voditelj: Natalija Čondić
arheološka

Zbirka liburnske domaće keramike; voditelj: Natalija Čondić
arheološka

Zbirka metalnih predmeta; voditelj: dr. sc. Hrvoje Manenica
arheološka

Zbirka nakita
arheološka

Zbirka nakita metalnih doba; voditelj: Natalija Čondić
arheološka

Zbirka neolitičke keramike; voditelj: Natalija Čondić
arheološka

Zbirka neolitičke kremene, kamene i koštane građe; voditelj: Natalija Čondić
arheološka

Zbirka neolitičkih kultnih posuda i plastike; voditelj: Natalija Čondić
arheološka

Zbirka novca; voditelj: Natalija Čondić
arheološka, numizmatička

Zbirka novca
arheološka

Zbirka novca; voditelj: dr. sc. Hrvoje Manenica
arheološka

Zbirka oružja
arhivska

Zbirka oružja metalnih doba; voditelj: Natalija Čondić
arheološka

Zbirka predmeta svakodnevne upotrebe (VARIA)
arheološka

Zbirka predmeta svakodnevne upotrebe (VARIA); voditelj: Natalija Čondić
arheološka

 

Muzej u fondovima MDC-a

Plakatoteka (5)

Svi rezultati
 

Personalni arhiv (3)

Smiljan Gluščević

Ustanova Arheološki muzej Zadar

Radomir Jurić

Ustanova Arheološki muzej Zadar

Branka Nedved

Ustanova Arheološki muzej Zadar
 
Svi rezultati
 

Katalog knjižnice (130)

Diadora: glasilo Arheološkog muzeja u Zadru

Sv. 35 (2021.)
Zadar, Arheološki muzej Zadar, 2021

Diadora: glasilo Arheološkoga muzeja Zadar

Sv. 33-34 (2019.-2020.)
Zadar, Arheološki muzej Zadar, 2020
 
Svi rezultati